CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ KHÓA 36 ĐẾN KHÓA 39

NGÀNH ĐÀO TẠO

Bảo vệ thực vật

Bệnh học thủy sản

Công nghệ giống cây trồng

Công nghệ giống vật nuôi

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Công nghệ sinh học

Công nghệ thực phẩm

Chế biến thủy sản

Chăn nuôi - Thú y

Cơ khí chế biến

Cơ khí chế tạo máy

Cơ khí giao thông

Giáo dục công dân

Giáo dục thể chất

Giáo dục Tiểu học

Hóa dược

Hóa học

Hệ thống thông tin

Hướng dẫn viên du lịch

Kế toán

Kế toán - Kiểm toán

Kỹ thuật cơ điện tử

Kỹ thuật hóa học

Kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện tử,viễn thông

Khoa học cây trồng

Khoa học môi trường

Khoa học đất

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh thương mại

Kinh tế

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế tài nguyên-môi trường

Kinh tế thủy sản

Lâm sinh đồng bằng

Luật hành chính

Luật thương mại

Luật tư pháp

Marketing

Nông học

Nông nghiệp sạch

Ngôn ngữ Anh

Nuôi trồng thủy sản

Phát triển nông thôn

Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh

Quản lý công nghiệp

Quản lý nguồn lợi thủy sản

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý đất đai

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị kinh doanh

Sinh học

Sư phạm Hóa học

Sư phạm Lịch sử

Sư phạm Ngữ văn

Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp

Sư phạm Sinh học

Sư phạm tiếng Anh

Sư phạm tiếng Pháp

Sư phạm Toán - Tin học

Sư phạm Toán học

Sư phạm Vật lý

Sư phạm Vật lý - Công nghệ

Sư phạm Vật lý - Tin học

Sư phạm Địa lý

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính doanh nghiệp

Thông tin học

Thú y

Tin học ứng dụng

Toán ứng dụng

Truyền thông và mạng máy tính

Vi sinh vật học

Văn học

Xây dựng công trình thủy

Xây dựng cầu đường

Xây dựng dân dụng và công nghiệp