Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Thong bao - Notice
DANH SÁCH GIÁO SƯ VÀ PHÓ GIÁO SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
(Đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)

(Nhấp vào tên để xem thông tin lý lịch)
Họ và tên Nữ Hạng chức danh Trình độ/Học hàm Chuyên môn được đào tạo
Lê Quang Trí
GVCC (hạng I) GS Nông nghiệp
Trần Ngọc Hải
GVCC (hạng I) GS Nuôi trồng thủy sản
Nguyễn Thanh Phương
GVCC (hạng I) GS Thủy sản
Lê Văn Hòa
GVCC (hạng I) GS Sinh lý thực vật
Trần Văn Hâu
GVCC (hạng I) GS Nông học
Nguyễn Văn Thu
GVCC (hạng I) GS Chăn nuôi
Võ Quang Minh
GVCC (hạng I) GS Khoa học Đất
Ngô Ngọc Hưng
GVCC (hạng I) GS Nông nghiệp
Nguyễn Bảo Vệ
GVCC (hạng I) GS Nông nghiệp
Hà Thanh Toàn
GVCC (hạng I) GS Công nghệ thực phẩm
Cao Ngọc Điệp
GVCC (hạng I) GS Nông nghiệp
Lê Văn Khoa
GVCC (hạng I) PGS Nông nghiệp
Võ Quốc Tuấn
GV (hạng III) PGS Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám
Nguyễn Thị Hồng Điệp
x GVCC (hạng I) PGS QL Tài nguyên
Huỳnh Việt Khải
GV (hạng III) PGS Kinh tế
Nguyễn Hiếu Trung
GVCC (hạng I) PGS Khoa học Trái đất
Lê Anh Tuấn
GVCC (hạng I) PGS Khoa học Trái đất
Phạm Văn Toàn
GVCC (hạng I) PGS Quản lý Tài nguyên và Môi trường nông lâm nghiệp
Lê Nguyễn Đoan Khôi
GVCC (hạng I) PGS Kinh tế
Bùi Thị Bửu Huê
x GVCC (hạng I) PGS Hóa hữu cơ
Trần Ngọc Bích
GVCC (hạng I) PGS Thú y
Nguyễn Hữu Hưng
GVCC (hạng I) PGS Thú y
Lưu Hữu Mãnh
GVCC (hạng I) PGS Chăn nuôi
Lý Thị Liên Khai
x GVCC (hạng I) PGS Thú y
Hồ Thị Việt Thu
x GVCC (hạng I) PGS Thú y
Trần Đắc Định
GVCC (hạng I) PGS Thủy sản
Trương Hoàng Minh
GVCC (hạng I) PGS Thủy sản
Nguyễn Thanh Long
GVCC (hạng I) PGS Nuôi trồng thủy sản
Đặng Thị Hoàng Oanh
x GVCC (hạng I) PGS Thủy sản
Từ Thanh Dung
x GVCC (hạng I) PGS Thủy sản
Trần Thị Tuyết Hoa
x GVCC (hạng I) PGS Thủy sản
Trương Quốc Phú
GVCC (hạng I) PGS Thủy sản
Phạm Minh Đức
GVCC (hạng I) PGS Thủy sản
Vũ Ngọc Út
GVCC (hạng I) PGS Thủy sản
Phạm Thị Tuyết Ngân
x GVCC (hạng I) PGS Nuôi trồng thủy sản
Phạm Thanh Liêm
GVCC (hạng I) PGS Thủy sản
Lam Mỹ Lan
x GVCC (hạng I) PGS Thủy sản
Dương Thúy Yên
x GVCC (hạng I) PGS Thủy sản
Dương Nhựt Long
GVCC (hạng I) PGS Thủy sản
Bùi Minh Tâm
GVCC (hạng I) PGS Nuôi trồng thủy sản
Võ Nam Sơn
GVCC (hạng I) PGS Thủy sản
Ngô Thị Thu Thảo
x GVCC (hạng I) PGS Thủy sản
Nguyễn Văn Hòa
GVCC (hạng I) PGS Thủy sản
Nguyễn Thị Ngọc Anh
x GVCC (hạng I) PGS Thủy sản
Lê Quốc Việt
GVCC (hạng I) PGS Nuôi trồng thủy sản
Châu Tài Tảo
GVCC (hạng I) PGS Nuôi trồng thủy sản
Văn Phạm Đăng Trí
GVCC (hạng I) PGS Nông nghiệp
Lê Tấn Lợi
GVCC (hạng I) PGS Hảidương&KH ven biển
Trương Hoàng Đan
x GVCC (hạng I) PGS Quản lý tài nguyên và môi trường
Ngô Thụy Diễm Trang
x GVCC (hạng I) PGS Quản lý Tài nguyên và Môi trường nông lâm nghiệp
Bùi Thị Nga
x GVCC (hạng I) PGS Nông nghiệp
Huỳnh Quang Tín
GVCC (hạng I) PGS Nông nghiệp
Võ Thành Danh
GVCC (hạng I) PGS Kinh tế
Nguyễn Duy Cần
GVCC (hạng I) PGS Nông nghiệp
Trần Vũ Phến
GVCC (hạng I) PGS Nông nghiệp
Trần Văn Hai
GVCC (hạng I) PGS Nông nghiệp
Nguyễn Thị Thu Nga
x GVCC (hạng I) PGS Bảo vệ thực vật
Lê Văn Vàng
GVCC (hạng I) PGS Nông nghiệp
Lê Minh Tường
GVCC (hạng I) PGS Bảo vệ thực vật
Lê Việt Dũng
GVCC (hạng I) PGS Nông nghiệp
Tất Anh Thư
x GVCC (hạng I) PGS Nông nghiệp
Châu Minh Khôi
GVCC (hạng I) PGS Nông nghiệp
Trần Thị Ba
x GVCC (hạng I) PGS Nông nghiệp
Lê Vĩnh Thúc
GVCC (hạng I) PGS Nông nghiệp
Trương Trọng Ngôn
GVCC (hạng I) PGS Nông nghiệp
Nguyễn Trọng Ngữ
GVCC (hạng I) PGS Chăn nuôi
Đỗ Võ Anh Khoa
GVCC (hạng I) PGS Chăn nuôi
Nguyễn Thị Thủy
x GVCC (hạng I) PGS Chăn nuôi
Nguyễn Thị Kim Khang
x GVCC (hạng I) PGS Chăn nuôi
Nguyễn Nhựt Xuân Dung
x GVCC (hạng I) PGS Chăn nuôi
Hồ Thanh Thâm
GVC (hạng II) PGS Chăn nuôi
Hồ Quảng Đồ
GVCC (hạng I) PGS Chăn nuôi
Trần Kim Tính
GVCC (hạng I) PGS Nông nghiệp
Trần Văn Dũng
GVCC (hạng I) PGS Nông học
Nguyễn Khởi Nghĩa
GV (hạng III) PGS Vi sinh môi trường
Nguyễn Ngọc Đệ
GVCC (hạng I) PGS Nông nghiệp
Lê Thanh Phong
GVCC (hạng I) PGS Nông nghiệp
Nguyễn Xuân Lộc
GV (hạng III) PGS Sinh học
Nguyễn Hữu Chiếm
GVCC (hạng I) PGS Nông nghiệp
Bùi Lê Anh Tuấn
GV (hạng III) PGS Vật liệu xây dựng
Phạm Thanh Vũ
GVCC (hạng I) PGS QL Đất đai
Đỗ Thị Thanh Hương
x GVCC (hạng I) PGS Thủy sản
Trần Thị Thanh Hiền
x GVCC (hạng I) PGS Thủy sản
Trần Minh Phú
GV (hạng III) PGS Miễn dịch và bệnh truyền nhiễm
Võ Tấn Thành
GVCC (hạng I) PGS Công nghệ thực phẩm
Trần Thanh Trúc
x GVCC (hạng I) PGS Công nghệ thực phẩm
Nhan Minh Trí
GVCC (hạng I) PGS Công nghệ thực phẩm
Lý Nguyễn Bình
GVCC (hạng I) PGS Công nghệ thực phẩm
Nguyễn Văn Mười
GVCC (hạng I) PGS Công nghệ thực phẩm
Nguyễn Minh Thủy
x GVCC (hạng I) PGS Công nghệ thực phẩm
 1  2