Khoa - Viện
Khoa Công nghệ
Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông
Khoa Dự bị Dân tộc
Khoa Khoa học Chính trị
Khoa Khoa học Tự nhiên
Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
Khoa Kinh tế
Khoa Luật
Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Nông nghiệp
Khoa Phát triển Nông thôn
Khoa Sau đại học
Khoa Sư phạm
Khoa Thủy sản
Bộ môn Giáo dục Thể chất
Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu
Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học
Trường THPT Thực hành Sư phạm
Trung tâm - Trung tâm đào tạo

Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm
Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ
Trung tâm Công nghệ Phần mềm
Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp
Trung tâm Đánh giá năng lực Ngoại ngữ
› Trung tâm Đào tạo, NC và Tư vấn kinh tế
Trung tâm Điện - Điện tử

Trung tâm Điện tử Tin học

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh
Trung tâm Học liệu
Trung tâm Kiểm định và Tư vấn Xây dựng
Trung tâm Liên kết Đào tạo
Trung tâm NC và Ứng dụng công nghệ
Trung tâm Ngoại ngữ
Trung tâm Quản lý chất lượng
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp sinh viên
Công ty TNHH một thành viên KHCN

Phòng ban

Phòng Công tác Chính trị
Phòng Công tác Sinh viên
Phòng Đào tạo
Phòng Hợp tác Quốc tế
Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Phòng Quản lý Khoa học
Phòng Quản trị-Thiết bị
Phòng Tài chính
Phòng Thanh tra - Pháp chế
Phòng Tổ chức-Cán bộ
Ban Quản lý dự án ODA
Không gian sáng chế
Nhà Xuất Bản Đại học Cần Thơ
Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Đoàn thể & Hội
Công Ðoàn Trường
Ðoàn Thanh niên CSHCM & Hội Sinh viên
Văn phòng Ðảng ủy
Hội Cựu Chiến binh
Hội Cựu Sinh viên

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 23490401

Đang trực tuyến: 405