Ngày 26/4/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020" trong cơ sở giáo dục, đào tạo.


Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 04 điểm cầu: Hà Nội, Huế, TP.Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Tại điểm cầu Cần Thơ, Hội nghị đã diễn ra tại Nhà Điều hành, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) với sự tham dự của đại diện các tỉnh, thành đoàn; sở GD&ĐT; trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hội nghị trực tuyến Triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại điểm cầu Cần Thơ


Các đại biểu Hội nghị đã lắng nghe báo cáo tóm tắt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020" trong cơ sở giáo dục, đào tạo. Mục tiêu của Đề án nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ Việt Nam, tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống, phát triển toàn diện, yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý thức tuân thủ pháp luật, có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế, có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, Đề án đã đề ra các nhiệm vụ: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; Đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Hội, Đội; Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT báo cáo tình hình và thực tiễn triển khai kế hoạch thực hiện Đề án


Trên cơ sở các tham luận báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án của một số đơn vị Bộ, Sở GD&ĐT và trường đại học, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về thực trạng cũng như đề xuất giải pháp để triển khai có hiệu quả Đề án; xây dựng và thực hành quy tắc ứng xử văn hóa đối với cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên; đề xuất cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình với các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục; đề xuất cách thức, biện pháp đo lường, đánh giá kết quả triển khai Quyết định 1501 của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất triển khai các tuyên truyền, chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên các phương tiện tuyền thông, báo chí; thành lập bộ phận tâm lý tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên; giải pháp phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu học sinh, sinh viên ưu tú kết nạp vào Đảng,...

Thảo luận giữa chủ trì Hội nghị và đại biểu tại điểm cầu Cần Thơ


(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 17017244

Đang trực tuyến: 695