Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TU, ngày 22/4/2016 của Thành ủy Cần Thơ và Hướng dẫn số 11-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 8/7/2016, Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động và đảng viên của Trường.
 

Hội nghị được diễn ra tại Hồi trường Lớn, Trường ĐHCT

 

Đ/c Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ và  Đ/c Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT báo cáo chuyên đề tại Hội nghị về những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến.

 

Đ/c Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ báo cáo tại Hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT báo cáo chuyên đề của Nghị quyết

 

Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong nội bộ Đảng và công chức, viên chức, người lao động tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; từ đó, biến thành nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Thông qua Hội nghị, công chức, viên chức, người lao động và đảng viên của Trường đã nắm được nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội; từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 

 (Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

 

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 17015277

Đang trực tuyến: 1198