Thực hiện Chương trình số 05-CTr/BTGTU ngày 15/02/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2016 và Kế hoạch số 06-KH/BTGTU ngày 12/4/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 về “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng”, Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ xây dựng kế hoạch triển khai kiểm tra nhận thức lý luận chính trị năm 2016.


Ngày 23/10/2016, cuộc thi lý luận chính trị dành cho tất cả đảng viên thuộc đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ đã được diễn ra bằng hình thức thi trắc nghiệm online trên máy tính. Nội dung kiểm tra gồm: Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020; Những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.


Cuộc thi lý luận chính trị dành cho đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ


Đây là một hình thức nhận xét, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của đảng viên được thực hiện theo định kỳ của đảng bộ các cấp. Qua kiểm tra, giúp cán bộ, đảng viên củng cố kiến thức, nâng dần bản lĩnh chính trị, quan điểm lập trường, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong học tập, làm theo Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận đảng viên.


Một số hình ảnh tại cuộc thi: 

 

 

 

(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

 

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 17016813

Đang trực tuyến: 935