Trong hai ngày 02-03/6/2018, Ban thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường ĐHCT lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2020. Đến dự Đại hội có đại diện Thường trực Ban thư ký Hội sinh viên Việt Nam TP. Cần Thơ; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám hiệu Trường ĐHCT; lãnh đạo các khoa, phòng, ban, đoàn thể trong Trường; các tổ chức Hội Sinh viên trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và gần 190 đại biểu đại diện cho hơn 18.000 hội viên của Hội Sinh viên Trường ĐHCT.


Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường ĐHCT lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2020 tại Nhà Điều hành, Trường ĐHCT


Đại hội đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường ĐHCT khóa VIII nhiệm kỳ 2015-2018, đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp cho công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2020.


Hiện nay, Hội Sinh viên Trường có hơn 18.000 hội viên sinh hoạt tại 119 Chi hội sinh viên trực thuộc 13 Liên Chi hội, và 08 Câu lạc bộ, đội nhóm. Điểm nổi bật của sinh viên trong nhiệm kỳ qua là tinh thần yêu nước, tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, tinh thần nhân văn, nhân ái được khơi dậy và phát huy hiệu quả. Sinh viên ngày càng chủ động trong học tập, nghiên cứu khoa học, tiếp cận nhanh các phương pháp và phương tiện hiện đại. Nhiều sinh viên đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và đã có sản phẩm sáng tạo, ứng dụng thực tiễn. Sinh viên cũng ý thức và chủ động hơn trong việc tự trang bị các kiến thức bổ trợ, đặc biệt là ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng thực hành xã hội để cùng hòa nhịp vào môi trường hội nhập chung của đất nước.


Trong nhiệm kỳ, có 925 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 63 đạt danh hiệu cấp thành phố, 01 sinh viên đạt danh hiệu cấp Trung ương. Ngoài ra, có 03 sinh viên đạt Giải thưởng Sao Tháng giêng, giải thưởng cao quý của Hội Sinh viên Việt Nam. Có 297 đề tài nghiên cứu, ý tưởng khoa học cấp trường do sinh viên chủ nhiệm với tổng giá trị hơn 2,5 tỉ đồng, có hơn 40 đề tài nghiên cứu đạt các giải thưởng về nghiên cứu khoa học các cấp. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội đã chủ động vận động nguồn học bổng của địa phương, các doanh nghiệp và các mạnh thường quân với tổng giá trị học bổng gần 1,4 tỷ đồng.


Hoạt động tình nguyện là một trong những điểm nổi bật của sinh viên Trường ĐHCT. Hằng năm, có hàng trăm nghìn lượt sinh viên tham gia các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, Hiến máu tình nguyện,… Trong nhiệm kỳ, sinh viên toàn trường đã tham gia hiến được 10.076 đơn vị máu, tổ chức khoảng 500 buổi lao động vệ sinh môi trường trong và ngoài trường thu hút hơn 15.000 lượt sinh viên tham gia. Chiến dịch “Mùa hè xanh” được tổ chức hằng năm tại hầu hết các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với khoảng 1.000 lượt sinh viên tham gia mỗi năm.


Hoạt động hội nhập quốc tế cũng là điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Hội Sinh viên trường đã tổ chức nhiều chương trình giúp sinh viên nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và kiến thức văn hóa, xã hội các nước trên thế giới như tổ chức Ngày hội nói tiếng Anh, Olympic Tiếng Anh trong sinh viên, Hội trại văn hóa các nước Đông Nam Á,...


Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội đã kết nạp được 9.707 hội viên. Hội sinh viên trường luôn quan tâm đến vấn đề bồi dưỡng nguồn hội viên ưu tú và chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên bồi dưỡng giới thiệu 184 sinh viên, hội viên, sinh viên ưu tú, đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và cán bộ Hội có thành tích xuất sắc cho Đoàn Thanh niên và Đảng xem xét kết nạp.


Chị Trần Thị Thủy Tiên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường khóa VIII, báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2015-2018 và trình bày phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2018-2020

 

Đại hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu


Đại hội cũng đã bầu ra 27 anh, chị vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2018-2020. Trong đó, chị Trần Thị Thủy Tiên giữ chức vụ Chủ tịch; anh Huỳnh Phúc Lộc, anh Lê Nguyễn Hải Đăng và chị Trương Thị Thùy Dương giữ chức vụ Phó Chủ tịch.


Với khẩu hiệu hành động “Bãn lĩnh - Sáng tạo - Hội nhập”, Đại hội đã biểu quyết và thông qua nhiều chỉ tiêu trong nhiệm kỳ nhằm phát triển phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong sinh viên và xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam ngày càng vững mạnh.


Các chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ gồm:

1. 100% Liên chi hội, Chi hội, Câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên triển khai có hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt” đến Hội viên, phấn đấu không có sinh viên đứng ngoài phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

2. Giới thiệu cán bộ Hội ưu tú và sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường trở lên để Đoàn xem xét bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú và giới thiệu phát triển Đảng.

3. 100% các đơn vị trực thuộc có tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa và nâng cao ý thức của sinh viên trong việc tìm hiểu kiến thức lịch sử, văn hóa dân tộc.

4. 100% các đơn vị trực thuộc có tổ chức hoạt động, phong trào khuyến khích, tạo điều kiện, môi trường giúp sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học.

5. 100% các đơn vị trực thuộc có tổ chức hoạt động hội nhập quốc tế cho hội viên, sinh viên trong nhiệm kỳ.

6. 100% các đơn vị trực thuộc có tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho sinh viên.

7. 100% các đơn vị trực thuộc có tổ chức các hoạt động tình nguyện nâng cao ý thức của sinh viên đối với cộng đồng.

8. Hội Sinh viên trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên.

9. Hội Sinh viên trường và mỗi đơn vị trực thuộc tổ chức ít nhất 01 đợt tập huấn công tác Hội mỗi năm học; có 100% cán bộ Hội các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ mỗi năm.


Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của nhiệm kỳ tới


Là một trong những đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào sinh viên, Hội Sinh viên Trường ĐHCT có quyền tự hào về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tuy nhiên, nhiều khó khăn, thách thức vẫn còn là bài toán khó đặt ra cho Hội trong việc triển khai các hoạt động, phong trào thu hút sự hưởng ứng sâu rộng, nhiệt tình từ sinh viên. Do đó, Đại hội đã lắng nghe ý kiến chỉ đạo và đóng góp xây dựng của Ban thư ký Hội Sinh viên thành phố và Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường cho các hoạt động, phong trào của Hội được phát triển mạnh mẽ hơn, trong đó, Hội cần đề ra giải pháp thu hút nhiều sinh viên tham gia, tuy nhiên chú trọng nâng cao chất lượng hội viên đặc biệt về chất lượng chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh phong trào "Sinh viên 5 tốt", tăng cường công tác tuyên truyền và lan tỏa phong trào ra các cấp, bên cạnh đó phong trào học tập tốt và rèn luyện phát triển các kỹ năng vẫn là ưu tiên; chú trọng xây dựng hình ảnh cán bộ Hội với đầy đủ kiến thức, thông tin và kỹ năng về công tác Hội bằng việc thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Hội nhằm phát huy vai trò của cán bộ Hội các cấp; phản ánh đầy đủ, kịp thời về hoạt động, kết quả hoạt động của Hội sinh viên các cấp trên mạng xã hội, trang thông tin điện tử, đồng thời, tận dụng mạng xã hội là công cụ để nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư, tình cảm của sinh viên và định hướng các thông tin sai lệch; tiếp tục phát động phong trào học ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm nhằm tăng cường sự bản lĩnh, tính chủ động trong hội nhập quốc tế; Hội Sinh viên là cầu nối giữa sinh viên và Hội Cựu sinh viên nhằm gắn kết tình đồng hương và tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc và hỗ trợ sinh viên khi ra trường; xây dựng công trình thanh niên ghi lại hình ảnh và dấu ấn của Hội;...


GS.TS. Hà Thanh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT, định hướng hoạt động của Hội Sinh viên trường

 

Anh Đào Chí Nghĩa, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Cần Thơ, gợi ý một số công tác của Hội Sinh viên Trường ĐHCT trong nhiệm kỳ tới


Qua 02 phiên làm việc với tinh thần dân chủ, tích cực, sôi nổi, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường ĐHCT lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2020 đã khép lại thành công tốt đẹp, với sự đồng thuận của tất cả đại biểu tham dự. Đại hội ghi nhận sự tập trung trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của từng đại biểu trong việc thảo luận, bàn bạc, thống nhất, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Các ý kiến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đã khẳng định vai trò sự bản lĩnh và sáng tạo của sinh viên ĐHCT, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội và phong trào sinh viên, để Hội sinh viên làm cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, góp phần hoàn thành tốt Nghị quyết mà Đại hội đã thông qua. Với khẩu hiệu hành động “Bãn lĩnh - Sáng tạo - Hội nhập”; Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ hội, hội viên, sinh viên Trường ĐHCT phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém vượt qua khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường ĐHCT, nhiệm kỳ 2018-2020.


Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường ĐHCT khóa IX ra mắt Đại hội

 

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường ĐHCT khóa IX chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu

 

Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường khóa VIII nhận Biểu trưng cho những cống hiến trong nhiệm kỳ qua

 

Anh Đào Chí Nghĩa trao Bằng khen của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TP. Cần Thơ cho tập thể "Hội Sinh viên trường ĐHCT" và các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2015-2018

 

GS.TS. Hà Thanh Toàn và PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền trao Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHCT cho 39 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2015-2018

 

Khen thưởng sinh viên đạt giải trong cuộc thi Ảnh “Sinh viên 5 tốt - Những khoảnh khắc đẹp” 2018

 

Khen thưởng sinh viên đạt giải trong cuộc thi Viết “Sinh viên Đại học Cần Thơ với Phong trào Sinh viên 5 tốt” 2018

 

Hội Sinh viên Trường ĐHCT hân hoan đón nhận quà chúc mừng từ các đơn vị bạn

 

Màn múa dân vũ ghi lại kết thúc tốt đẹp của Đại hội

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 16609366

Đang trực tuyến: 273