Nhằm kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản lý các cấp trong trường nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 22/3/2016, Hiệu trưởng đã ban hành Thông báo số 524 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp trưởng các khoa, viện, bộ môn trực thuộc trường.


Từ ngày 26/3/2018, Trường tổ chức Hội nghị toàn thể công chức, viên chức đơn vị để lấy Thư giới thiệu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng các đơn vị đào tạo (khoa, viện, bộ môn trực thuộc Trường, dưới đây gọi chung là khoa. Hội nghị có sự tham dự của Đảng ủy-Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể, và đặc biệt là sự tham dự của toàn thể công chức, viên chức (CCVC) của các đơn vị.


Hội nghị toàn thể CCVC đơn vị lấy thư giới thiệu nhân sự Trưởng đơn vị ngày 26/3/2018


Hội nghị đã thông qua chủ trương, yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng khoa; danh sách quy hoạch, phương án nhân sự do Hiệu trưởng và Ban Thường vụ Đảng ủy giới thiệu lấy thư giới thiệu Trưởng khoa.


Căn cứ quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc thẩm quyền của Trường ĐHCT, yêu cầu và tiêu chuẩn của Trưởng khoa, điều kiện thực tế của Trường và các đơn vị, Hiệu trưởng và Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thống nhất giới thiệu 02 nhân sự/đơn vị để toàn thể CCVC của đơn vị xem xét giới thiệu chức vụ Trưởng khoa.


GS.TS. Hà Thanh Toàn, Phó Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng, thông báo danh sách quy hoạch, phương án nhân sự Trưởng khoa


Theo quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng đơn vị theo Quyết định số 773/QĐ-ĐHCT ngày 21/3/2018,  trên cơ sở lấy thư giới thiệu từ CCVC đơn vị, Trường ĐHCT tiếp tục thực hiện các bước: tổ chức Hội nghị liên tịch giữa ban lãnh đạo đơn vị và cấp ủy đơn vị, Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp đơn vị để lấy phiếu tín hiệm, Hội nghị cấp ủy đơn vị, Hội nghị Đảng ủy Trường. Kết quả từ các hội nghị là cơ sở để Hiệu trưởng xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Trưởng đơn vị.

 

CCVC đơn vị thống nhất với phương án nhân sự Trưởng khoa do Hiệu trưởng và Ban Thường vụ Đảng ủy giới thiệu

 

CCVC Khoa Luật bỏ thư giới thiệu Trưởng khoa

 

CCVC Khoa Ngoại ngữ bỏ thư giới thiệu Trưởng khoa

 

CCVC Khoa Sư phạm bỏ thư giới thiệu Trưởng khoa

 

(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

 

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 16609664

Đang trực tuyến: 479