Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 22/06/2017 của Thành ủy Cần Thơ về "Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII", ngày 12/8/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối họp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho các đồng chí là trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Trường và tất cả đảng viên thuộc Đảng bộ Trường.


Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tại Hội trường Lớn, Trường ĐHCT

 

Tại Hội nghị, Đ/c Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy Cần Thơ đã trực tiếp quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Các đại biểu dự hội nghị được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, qua đó giúp cho các cán bộ, đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác .Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

Đ/c Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy Cần Thơ báo cáo tại Hội nghị

 

Cán bộ, đảng viên Trường tham dự đông đủ lắng nghe triển khai Nghị quyết

 

 (Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 17010763

Đang trực tuyến: 420