Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 22/06/2017 của Thành ủy Cần Thơ về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Thành ủy Cần Thơ tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bằng hình thức trực tuyến từ Hội nghị toàn quốc Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng đến 10 điểm cầu tại thành phố Cần Thơ gồm 09 quận, huyện và Trường Đại học Cần Thơ. Tham dự buổi học tập Nghị quyết, tại Trường Đại học Cần Thơ có Ban Chấp hành Đảng bộ trường và Ban Giám hiệu, các đồng chí là thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy trường, các đồng chí là báo cáo viên của Đảng ủy trường, các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở; trưởng, phó các đơn vị trực thuộc trường, giảng viên là đảng viên thuộc khoa Khoa học Chính trị.

 

Hội nghị được Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức. Tại điểm cầu Trung ương, tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Để quán triệt, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị, Thủ tướng đề nghị các đại biểu bám sát các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết và hướng dẫn của Trung ương, trong đó chú trọng thống nhất nhận thức và các nội dung cốt lõi của Nghị quyết.

 

Sau phần phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 10-NQ/TW); Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 11-NQ/TW); Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (Nghị quyết số 12-NQ/TW).
  

 

Buổi học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Trường Đại học Cần Thơ

 

Hội nghị đã cung cấp những nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII, giúp nắm vững và vận dụng các mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

Sau khi Hội nghị toàn quốc kết thúc, tại Cần Thơ, các điểm cầu tại các quận, huyện và Trường ĐHCT đã nghe Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày dự thảo chương trình, kế hoạch của Thành ủy về triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng, từ đó, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp ủy, từng cơ quan, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch của địa phương, đơn vị đề ra.

 

Các điểm cầu tại các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ trong buổi học tập Nghị quyết

 

(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng) 

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 17017288

Đang trực tuyến: 775