Trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) với Hệ thống ĐBCL Đông Nam Á (AQAN), Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN), Hiệp hội ĐBCL giáo dục đại học Châu Âu (ENQA) và Trung tâm phát triển và giáo dục đại học vùng (SEAMEO-RIHED), Trường Đại học Cần Thơ đã đăng ký tham gia tự đánh giá và đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN: Chương trình Kỹ thuật điện – Điện tử thuộc Khoa Công nghệ và chương trình Kinh tế Nông nghiệp thuộc khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh. 


Nhằm chuẩn bị cho công tác tự đánh giá, Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí - Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức hội thảo tập huấn cho các Tổ tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN vào ngày 02 tháng 12 năm 2011 cho chương trình Kỹ thuật điện – Điện tử, và ngày 03 tháng 01 năm 2012 cho chương trình Kinh tế Nông nghiệp. Theo dự kiến, vào năm 2013 đoàn đánh giá ngoài gồm các chuyên gia của AUN và DAAD sẽ đến làm việc tại Trường Đại học Cần Thơ và thực hiện đánh giá ngoài các chương trình nêu trên.


(Tin, ảnh: Trung tâm ĐBCL&KT)

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 21419901

Đang trực tuyến: 317