Ngày 05/3/2014, tại Hội trường Lớn, Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên Trường nắm được những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Đảng viên trong toàn Trường và Đảng viên đang sinh hoạt tạm thời ở các chi bộ; các đồng chí là trưởng, phó các đơn vị trực thuộc không là Đảng viên; cùng các thành viên trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường.

Toàn cảnh Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện
Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI)


Tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Thanh Phương, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, Phó Hiệu trưởng Trường đã báo cáo tóm tắt 02 chuyên đề: Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
Kết luận số 73 về việc hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đ/c Nguyễn Thanh Phương, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ triển khai nội dung Nghị quyết


Hai chuyên đề còn lại của
Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) như kết luận số 74 về tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI về kinh tế-xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng được Ban Thường vụ giao cho các Đảng bộ, Chi bộ triển khai trong buổi họp Chi bộ thường lệ; và Nghị quyết về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới là văn bản chỉ được triển khai với một số đối tượng nhất định.

Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) có nội dung rất quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước năm 2014-2015. Vì vậy, các cán bộ và Đảng viên Trường đều tham gia Hội nghị với tinh thần học tập nghiêm túc và có trách nhiệm cao. Thông qua Hội nghị, mỗi cán bộ, Đảng viên được nhận thức đúng, đầy đủ và toàn diện nội dung, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, trên cơ sở đó triển khai thực hiện có hiệu quả ở đơn vị.


(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 17015156

Đang trực tuyến: 1016