Sáng ngày 01/8/2014, Đảng ủy - Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức họp mặt toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVC) tại Hội trường Lớn.

Tại buổi họp mặt, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng đã trình bày báo cáo của Đảng ủy - Ban Giám hiệu về tình hình và kết quả hoạt động của nhà trường trong năm học vừa qua và tóm tắt kế hoạch nhiệm vụ công tác năm học mới 2014-2015. Trong báo cáo này, Hiệu trưởng đã nhấn mạnh những thành tựu nổi bật về mọi mặt công tác mà tập thể nhà trường đã gặt hái được trong năm học 2013-2014.


CCVC dự buổi họp mặt đầu năm học mới 2014-2015 tại Hội trường Lớn


Trong đó, công tác đào tạo theo học chế tín chỉ đã từng bước hoàn thiện, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, thể hiện sự linh hoạt, phát huy tính năng động, sáng tạo trong hoạt động dạy, học tập và nghiên cứu của CCVC giảng viên và sinh viên (SV) của Trường. Đặc biệt nhà trường đã xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) mới áp dụng cho khóa 40 bắt đầu năm học mới 2014-2015. CTĐT mới gắn liền với những chuẩn kiến thức, kỹ năng cần thiết, đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội và hội nhập quốc tế. Công tác đào tạo sau đại học cũng được tăng cường, chất lượng đào tạo được khẳng định, đồng thời công tác quản lý, hỗ trợ đào tạo sau đại học cũng từng bước được hoàn thiện. Trường cũng đã mở thêm các ngành mới bậc đại học và sau đại học, đặc biệt là các ngành đào tạo quốc tế, đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực chất lượng cao của xã hội cũng như hội nhập quốc tế sâu rộng về đào tạo. Hiện nay Trường có 90 ngành, chuyên ngành bậc ĐH-CĐ, 32 chuyên ngành Thạc sĩ và 13 chuyên ngành Tiến sĩ. Tổng số SV hiện có là 45.488 bậc ĐH và CĐ, trong đó có 23.111 SV chính quy (chưa kể số tuyển mới tháng 9/2014), 3.711 học viên sau đại học (trong đó có 254 nghiên cứu sinh).


Công tác biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo cũng được tăng cường nhằm hỗ trợ tốt hoạt động dạy và học. Trường đã tiến hành nghiệm thu 41 giáo trình và đã xuất bản 31 giáo trình. Năm 2014, Trường đã phê duyệt biên soạn 149 giáo trình.


Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo đặc biệt được chú trọng, hoạt động đảm bảo chất lượng nội bộ đã được khởi động, bước đầu được triển khai hiệu quả trong toàn bộ các chương trình đào tạo (CTĐT). Trong đó, Trường đã triển khai tự đánh giá 14 chương trình, đánh giá ngoài 02 CTĐT theo tiêu chuẩn AUN và xúc tiến tự triển khai đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đã có 01 CTĐT cử nhân Kinh tế Nông nghiệp được AUN công nhận đạt chuẩn AUN-QA.


Về công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ, Trường đã triển khai và hoàn thành số lượng lớn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ và tương đương và cấp trường có giá trị kinh tế - xã hội và thực tiễn cao (có 215 đề tài, trong đó có 01 đề tài cấp Nhà nước, 31 đề tài cấp Bộ và tương đương). Trường cũng chủ động ký kết hợp tác NCKH và đào tạo nguồn nhân lực với các tỉnh ĐBSCL phục vụ phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương. Trường cũng đã xây dựng 05 lĩnh vực NCKH ưu tiên phù hợp với yêu cầu phát triển trường và vùng ĐBSCL.Việc hợp tác với các doanh nghiệp cũng được tăng cường nhằm chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm và công nghệ NCKH. Nhiều công trình nghiên cứu của CCVC Trường đã được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế. Trong năm 2013 và 06 tháng đầu năm 2014 đã có 646 bài báo được đăng, trong đó có 84 bài được đăng ở nước ngoài. Trường cũng đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế nhằm chia sẽ các kết quả NCKH. Trường cũng đã phát hành Báo cáo thường niên Trường ĐHCT năm 2013, Bản tin Đại học Cần Thơ (riêng năm 2014 đến nay đã được 6 số).


Hoạt động hợp tác quốc tế cũng đã góp phần rất quan trọng trong sự phát triển của nhà trường, đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập và NCKH theo hướng hội nhập, phấn đấu sánh tầm khu vực và quốc tế. Trường đã và đang triển khai tốt các chương trình, dự án, và các hoạt động hợp tác quốc tế. Năm học 2013-2014, Trường đã ký kết 25 bảng ghi nhớ hợp tác, nâng tổng số đối tác quốc tế ký kết bảng ghi nhớ hợp tác còn hiệu lực với Trường là 107. Trong năm học qua, Trường đã tiếp 318 Đoàn với 1.149 lượt khách quốc tế đến làm việc; đang triển khai tiếp tục các dự án hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài như Dự án CLUES (Úc), VLIR (Bỉ), CSIRO (Úc), iAQUA (Đan Mạch), SEAT (Vương Quốc Anh), JIRCAS- Giai đoạn 2 (Nhật Bản), Công ty Sumitomo, Yanmar....; tiếp nhận thêm và tiếp tục triển khai 29 dự án hợp tác quốc tế với các đối tác ở 09 quốc gia với tổng kinh phí của các dự án khoảng 108 tỷ đồng. Trường cũng hoàn thành và trình các cơ quan có thẩm quyền Đề án “Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ thành trường đại học xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ”.


PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng trình bày báo cáo của Đảng ủy - Ban Giám hiệu về tình hình và kết quả hoạt động của nhà trường trong năm học vừa qua và tóm tắt kế hoạch nhiệm vụ công tác năm học mới 2014-2015


Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ viên chức của Trường luôn được củng cố và hoàn thiện. Việc nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CCVC luôn được đặc biệt chú trọng. Đội ngũ CCVC thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn, lý luận, chính trị, nghiệp vụ theo quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ hiện hành. Đặc biệt, Trường đã hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 2020. Đội ngũ CCVC của Trường hiện có 2.068 CCVC. Trong năm học qua, Trường đã bổ nhiệm chức danh Giáo sư cho 02 nhà giáo và chức danh Phó Giáo sư cho 16 nhà giáo. Đội ngũ giảng viên hiện có của Trường là 1.192 GV, trong đó có 07 Giáo sư, 79 phó giáo sư, 272 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 194 giảng viên chính; có 927/1.192 giảng viên có trình độ sau đại học, đạt tỷ lệ 77,76%.


Trường cũng đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình quan trọng phục vụ cho hoạt động giảng dạy của CCVC, hoạt động học tập, sinh hoạt và vui chơi giải trí cho sinh viên; đồng thời thực hiện tốt công tác đầu tư mua sắm máy móc trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, NCKH và các công tác khác của Trường (từ nguồn kinh phí tự có, các chương trình mục tiêu quốc gia về CNTT và ngoại ngữ quốc gia 2020, viện trợ – tài trợ). Trường cũng đã tiếp nhận đưa vào sử dụng các phòng thí nghiệm và thiết bị tài trợ từ phía doanh nghiệp (Phòng thí nghiệm truyền dẫn do VNPT tài trợ, thiết bị thí nghiệm Tự động hoá và Quản lý năng lượng do Công ty Schneider tài trợ). Trường cũng tiến hành những sửa chữa, cải tạo cần thiết cho các nhà học, ký túc xá, nhà ăn, bãi giữ xe, xây mới khu thực nghiệm, khu vui chơi, giải trí, vận hành trung tâm dịch vụ sinh viên,...


Trong năm học mới, tập thể CCVC Trường ĐHCT sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm duy trì và tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ; thực hiện đúng quy định, quy chế về công tác đào tạo, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; tạo điệu kiện nâng cao đời sống CCVC và điều kiện thuận lợi nhất cho việc học tập, sinh hoạt và vui chơi cho các em sinh viên. Khởi đầu năm học mới, Hiệu trưởng đã động viên toàn thể CCVC nhà trường ra sức nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, không ngừng đưa Trường ĐHCT ngày một phát triển: “...Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trên, tôi kêu gọi các đơn vị, tổ chức đoàn thể, toàn thể công chức, viên chức Trường tiếp tục truyền thống đoàn kết và hợp tác, cố gắng vượt mọi khó khăn, chủ động và sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc có hiệu quả, đạt năng suất cao và cùng nhau cam kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Tôi tin rằng với sự lãnh đạo hiệu quả của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, sự đồng thuận của CCVC Trường, cùng với sự nỗ lực, năng động và quyết tâm cao của toàn thể CCVC Trường, chúng ta sẽ đạt nhiều thành tựu mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015”.


Nhân dịp này, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Trường cũng tiến hành báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn và Đoàn Thanh niên Trường trong năm học 2013-2014 và chương trình hành động trong năm học mới. Trong đó, Công đoàn Trường sẽ tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo; góp phần nâng cao đời sống CCVC; thực hiện nghị quyết của Công đoàn cấp trên về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện của Trường. Đoàn Thanh niên Trường sẽ nỗ lực hỗ trợ sinh viên thực hiện các hoạt động học tập và rèn luyện, đặc biệt là bồi dưỡng những kỹ năng cần thiết để sinh viên hội nhập quốc tế với tinh thần sẵn sàng hội nhập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

 

ThS. Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo về công tác hỗ trợ đào tạo, công tác xã hội từ thiện và chăm lo đời sống CCVC

 

ThS. Lê Thanh Sơn, Bí thư Đoàn TN Trường báo cáo về công tác hỗ trợ sinh viên học tập và rèn luyện

 

(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 16609654

Đang trực tuyến: 457