Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BCSĐ ngày 08/01/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) "về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Bộ GD&ĐT và cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, ngày 26/02/2019, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường năm 2019. Đến tham dự Hội nghị có ông Trần Văn Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT và đại diện Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT. Về phía Trường ĐHCT có các thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu; trưởng các đơn vị trực thuộc cùng Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường.

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt nguyên tắc và nội dung lấy phiếu tín nhiệm, trách nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm, việc công khai và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm


Chủ trì Hội nghị, GS.TS. Hà Thanh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày tóm tắt Hướng dẫn số 18-HD/BCSĐ ngày 08/01/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, trong đó nhấn mạnh về nguyên tắc và nội dung lấy phiếu tín nhiệm; trách nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm, việc công khai và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm. Sau đó, từng thành viên Ban Giám hiệu được lấy phiếu tín nhiệm báo cáo kết quả công tác theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận và góp ý cho các báo cáo kết quả công tác của người lấy phiếu tín nhiệm.

Các Phó Hiệu trưởng báo cáo kết quả công tác theo lĩnh vực được phân công phụ trách


Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm được triển khai theo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trong công tác quản lý cán bộ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch. Nội dung lấy phiếu tín nhiệm liên quan đến phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị trong thực hiện đường lối nghị quyết của Đảng, việc chấp hành nguyên tắc quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ phục vụ nhân dân và chấp hành sự phân công của tổ chức; tính trung thực, động cơ trong sáng, công bằng, công tâm, khách quan, giữ vững nguyên tắc trong công việc, khả năng quy tụ đoàn kết nội bộ, tự phê bình, phê bình; việc chống tham nhũng, trục lợi cá nhân; về năng lực thực tiễn; kết quả lãnh đạo, cụ thể hóa đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào các nhiệm vụ được phân công; tính năng động, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, trách nhiệm trong lãnh đạo điều hành; năng lực dự báo xử lý tình huống khó, phức tạp; về khối lượng chất lượng hiệu quả công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường trong phạm vi phụ trách.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ theo quy định, giúp hoàn thiện hơn công tác quản lý Nhà trường trong thời gian tới, đồng thời giúp các thành viên Ban Giám hiệu tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực công tác và phẩm chất đạo đức chính trị của bản thân.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công khai thông báo đến các đại biểu ghi phiếu tín nhiệm và được tổng hợp báo cáo Ban Cán sự Đảng và Vụ Tổ chức Cán bộ-Bộ GD&ĐT.

 

Các đại biểu đóng góp ý kiến


Các đại biểu tham dự Hội nghị đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Phiếu tín nhiệm có 3 mức đánh giá: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp và tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo Nhà trường đã thành công tốt đẹp.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm


(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)
 

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 17017341

Đang trực tuyến: 857