Ngày 12/3/2015, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng và hội nhập quốc tế về chất lượng đào tạo, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội nghị triển khai kiểm định nội bộ chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA tại Hội trường Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng. Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo và chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) các đơn vị, các thành viên Hội đồng Tự đánh giá và các Tổ Tự đánh giá.

Hội nghị triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA tại Hội trường Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng


Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, quá trình hội nhập và góp phần phát triển đất nước, Trường ĐHCT đã tích cực thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để đẩy mạnh công tác ĐBCL, tiến hành nghiêm ngặt các hoạt động ĐBCL và đánh giá chất lượng nội bộ, triển khai đánh giá ngoài để kịp thời điều chỉnh, cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tích cực hội nhập quốc tế về chất lượng đào tạo, Trường đã từng bước triển khai công tác ĐBCL và kiểm định nội bộ theo tiêu chuẩn AUN-QA cũng như đăng ký mời chuyên gia đánh giá ngoài tiêu chuẩn AUN-QA. Tính đến nay, Trường đã triển khai kiểm định nội bộ 49/93 ngành/chuyên ngành theo tiêu chuẩn AUN-QA; có 01 chương trình đào tạo (CTĐT, Sư phạm Vật lý) được kiểm định ngoài đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 03 CTĐT (
Kinh tế nông nghiệp, Công nghệ sinh học tiên tiến và Nuôi trồng thủy sản tiên tiến) đạt chuẩn quốc tế theo tiêu chuẩn AUN-QA.

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo công tác ĐBCL năm 2015 tại Hội nghị


Phát huy những kết quả đạt được trong công tác ĐBCL trong thời gian qua, Trường sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá khách quan, đúng thực chất các CTĐT của Trường để tiến hành những điều chỉnh, cải tiến cần thiết nhằm duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường theo tiêu chuẩn AUN-QA, góp phần khẳng định vị thế và không ngừng nâng cao uy tín của Trường ĐHCT trong và ngoài nước, phấn đấu với mục tiêu phát triển trở thành một trường đại học đẳng cấp quốc tế. Trong năm 2015, ngoài việc duy trì thực hiện công tác ĐBCL và tự đánh giá các CTĐT, Trường sẽ tiến hành triển khai kiểm định nội bộ theo tiêu chuẩn AUN đối với 03 CTĐT, gồm: Nông học, Kinh doanh quốc tế và Cơ khí chế tạo máy. Đây là cơ sở xét chọn CTĐT đạt chuẩn để đăng ký đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA trong đợt tiếp theo.

Tại Hội nghị, Trường đã tiến hành triển khai quy trình thực hiện công tác ĐBCL và kiểm định nội bộ theo bộ
tiêu chuẩn AUN-QA 2015, hướng dẫn chi tiết các hoạt động cụ thể cần thực hiện trong công tác ĐBCL nội bộ, tiến hành thảo luận và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác ĐBCL và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức và viết báo cáo tự đánh giá chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài.

(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 16999145

Đang trực tuyến: 916