Căn cứ "Danh sách phân công nhân sự tham gia công tác Kỳ thi" của Lãnh đạo các đơn vị phản hồi cho Công văn số 963/ĐHCT ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng về phân công nhân sự tham gia công tác coi thi THPT quốc gia năm 2018, Trường công bố danh sách phân công chính thức nhân sự tham gia công tác này như dưới đây.

Những điều cần lưu ý:

- Danh sách này đã được gửi đến các Sở Giáo dục và Đào tạo để ban hành các Quyết định về nhân sự.

- Nhiệm vụ (Dự trữ) là cán bộ dự trữ mà Ban Giám hiệu có thể điều động phân công nhiệm vụ khi cần thiết.

- Những thông tin có liên quan đến cụm thi được gửi đến cán bộ qua kênh Email. Đề nghị viên chức và người lao động của đơn vị thường xuyên theo dõi Email và kịp thời cập nhật thông tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

› Ban Quản lý Công trình

› Ban Quản lý dự án ODA

› Bộ môn Giáo dục Thể chất

› Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ

› Khoa Công nghệ

› Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

› Khoa Dự bị Dân tộc

› Khoa Khoa học Chính trị

› Khoa Khoa học Tự nhiên

› Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

› Khoa Kinh tế

› Khoa Luật

› Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

› Khoa Ngoại ngữ

› Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

› Khoa Phát triển Nông thôn

› Khoa Sau đại học

› Khoa Sư phạm

› Khoa Thủy sản

› Nhà Xuất Bản Đại học Cần Thơ

› Phòng Công tác Chính trị

› Phòng Công tác Sinh viên

› Phòng Đào tạo

› Phòng Hợp tác Quốc tế

› Phòng Kế hoạch Tổng hợp

› Phòng Quản lý Khoa học

› Phòng Quản trị-Thiết bị

› Phòng Tài chính

› Phòng Thanh tra - Pháp chế

› Phòng Tổ chức-Cán bộ

› Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ

› Trung tâm Công nghệ Phần mềm

› Trung tâm Đánh giá năng lực Ngoại ngữ

› Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

› Trung tâm Học liệu

› Trung tâm Liên kết Đào tạo

› Trung tâm Ngoại ngữ

› Trung tâm Quản lý chất lượng

› Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

› Trường THPT Thực hành Sư phạm

› Văn phòng Ðảng ủy và các Đoàn thể

› Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long

› Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 18615582

Đang trực tuyến: 936