Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021


Thực hiện Công văn số 13/HĐGSNN ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021, Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến các đơn vị và các nhà giáo có liên quan thực hiện ghi tên xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 (theo biểu mẫu đính kèm).
Ứng viên gửi Phiếu ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS về Trường Đại học Cần Thơ (thông qua Phòng Tổ chức-Cán bộ), ứng viên gửi bản in và gửi qua email cho cô Trần Lan Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Hạn cuối gửi Phiếu ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS là ngày 05/5/2021.

  - Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

   - Mẫu Phiếu ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh của Trường ĐHCT

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 21235914

Đang trực tuyến: 284