Phòng Tổ chức Cán bộ kính chuyển đến quý đơn vị Thông báo số 1895/TB-ĐHCT ngày 17 tháng 8 năm 2020 về kết quả bình bầu và hướng dẫn bổ sung hồ sơ xét thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020.


Đề nghị Các tập thể và cá nhân trong danh sách được đề nghị khen thưởng thực hiện Bản báo cáo thành tích và nộp bản in (cùng file mềm) về Trường, hạn là ngày 25/8/2020; Nơi nhận: Tổ Thư ký HĐTĐKT Trường (cô Trần Lan Anh, Phòng Tổ chức cán bộ, ĐT: 0972235800, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Các trường hợp nộp trễ hạn Trường sẽ không chịu trách nhiệm.

Kết quả bình bầu danh hiệu thi đua và khen thưởng cấp Trường và cấp Bộ năm học 2019-2020


Các biều mẫu:

   - Mẫu báo cáo thành tích tập thể

   - Mẫu báo cáo thành tích Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ

   - Mẫu báo cáo thành tích Bằng khen của Bộ trường

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 19372813

Đang trực tuyến: 588