THÔNG BÁO

V/v công khai hồ sơ ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở  Trường Đại học Cần Thơ năm 2019 xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Cần T năm 2019 đã tổ chức thực hiện việc thu nhận, rà soát, thẩm định hồ sơ ứng viên, tổ chức cho ứng viên đủ điều kiện trình bày báo cáo tổng quan và đánh giá năng lực ngoại ngữ của ứng viên vào ngày 03 tháng 8 năm 2019.

Sau khi tổng hợp kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Cần Thơ năm 2019 thông báo các nội dung như sau:

1. Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Cần T năm 2019 công khai kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2019 của các ứng viên nộp hồ sơ tại Hội đồng.

2. Thời gian công khai từ ngày 05 tháng 8 năm 2019 đến ngày 20 tháng 8 năm 2019. Ý kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân đề nghị gửi về PGS.TS. Mai Văn Nam, Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Cần Thơ năm 2019 qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc gửi thư theo địa chỉ: Khu 2, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

3. Hồ sơ công khai gồm: Danh sách các ứng viên được Hội đồng Giáo sơ cơ sở Trường Đại học Cần Thơ năm 2019 xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư và Mẫu số 01-Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư.

STT

Họ và tên ứng viên

Năm sinh

Nơi làm việc

Ngành/ chuyên ngành

1

Trần Minh Phú

29/4/1980

Trường ĐH Cần Thơ

Thuỷ sản/ Nuôi trồng Thuỷ sản

2

Hồ Thanh Thâm

10/11/1980

Trường ĐH Cần Thơ

Chăn nuôi/ Dinh dưỡng & Thức ăn động vật

3

Nguyễn Khởi Nghĩa

04/12/1978

Trường ĐH Cần Thơ

Nông nghiệp/ Khoa học đất và phân bón

4

Võ Quốc Tuấn

28/02/1978

Trường ĐH Cần Thơ

Nông nghiệp/ Quản lý tài nguyên và môi trường nông lâm nghiệp

5

Đặng Huỳnh Giao

09/5/1981

Trường ĐH Cần Thơ

Hoá học/ Kỹ thuật hoá học

6

Phan Anh Tú

16/01/1978

Trường ĐH Cần Thơ

Kinh tế/ Kinh doanh quốc tế

7

Phan Đình Khôi

15/10/1978

Trường ĐH Cần Thơ

Kinh tế/ Tài chính-Ngân hàng

8

Huỳnh Việt Khải

01/3/1978

Trường ĐH Cần Thơ

Kinh tế/ Kinh tế học

9

Nguyễn Hữu Đặng

12/7/1973

Trường ĐH Cần Thơ

Kinh tế/ Kinh tế học

10

Phương Hoàng Yến

16/6/1978

Trường ĐH Cần Thơ

Giáo dục học/ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

11

Võ Văn Tài

10/12/1973

Trường ĐH Cần Thơ

Toán học/ Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

12

Lê Thanh Tùng

12/11/1979

Trường ĐH Cần Thơ

Toán học/ Lý thuyết tối ưu

13

Lê Hữu Phước

19/11/1983

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Vật lý/ Khoa học vật liệu

14

Bùi Lê Anh Tuấn

27/3/1982

Trường ĐH Cần Thơ

Xây dựng/ Vật liệu và Cấu kiện xây dựng

15

Nguyễn Đắc Khoa

07/3/1978

Trường ĐH Cần Thơ

Nông nghiệp/ Bảo vệ thực vật

16

Võ Văn Ớn

30/11/1963

Trường ĐH Thủ Dầu Một

Vật lý/Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

17

Nguyễn Xuân Lộc

07/6/1981

Trường ĐH Cần Thơ

Nông nghiệp/Quản lý tài nguyên và môi trường nông lâm nghiệp

» Xem chi tiết..

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 15243292

Đang trực tuyến: 350