Dai hoc Can Tho - Cantho University -
Lịch tuần
Lịch làm việc tuần 27/11/2017 - 03/12/2017 (25/11/2017)

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 27/11/2017

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

9g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Tại: Phòng khách 1

9g00: Họp rà soát tình hình giải ngân của các chương trình nghiên cứu Dự án ODA

BGH: Ô. Tính.

TP: BQLDA, Chủ nhiệm các Chương trình NC và CB phụ trách thanh toán

Tại: Phòng họp 2

15g30: Họp rà soát, rút kinh nghiệm đợt làm việc với Đoàn đánh giá sơ bộ Kiểm định Trường ĐHCT

BGH: Ô. Phương, Bà Hiền, Ô. Tính

TP: TTĐBCL&KT, Trưởng các nhóm phụ trách việc biên soạn các tiêu chuẩn

Tại: Phòng họp 1

 

Thứ Ba 28/11/2017

8g00: Hội thảo toàn quốc về “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong quá trình hội nhập và phát triển”

BGH: Ô. Toàn.

Tại: Hội trường KKHXH&NV
8g30
: Làm việc với Trường ĐH. An Giang để trao đổi kinh nghiệm về NCKH-CGCN, HTQT, SHTT

BGH: Ô. Toàn, Ô. Tính.

TP: PQLKH, PHTQT, PQTTB, TTCGCN&DV.

Tại: Phòng họp 2

13g30: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường

BGH: Ô. Toàn, Bà Hiền

TP: PTCCB, KL, KTS

Tại: Phòng họp 1

Thứ Tư 29/11/2017

8g00: Làm việc với Vụ GDDT tổ chức về các vấn đề có liên quan đến đào tạo hệ Dự bị đại học cho học sinh, SV cử tuyển là người dân tộc thiểu số

BGH: Bà Hiền.

TP: KDBDT, PĐT, PCTSV, PTV

Tại: Phòng họp 1

13g30: Họp rà soát, rút kinh nghiệm đợt làm việc với Đoàn đánh giá sơ bộ Kiểm định Trường ĐHCT

BGH: Ô. Toàn, Ô. Phương, Bà Hiền, Ô. Tính

TP: TTĐBCL&KT, Trưởng các nhóm phụ trách việc biên soạn các tiêu chuẩn, lãnh đạo các đơn vị

Tại: Hội trường BGH

16g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Tại: Phòng khách 1

Thứ Năm 30/11/2017

9g00: Họp mặt đại diện ứng viên tham dự kỳ thi Thăng hạng CDNN giảng viên lên giảng viên chính

BGH: Ô. Toàn.

TP: Tổ Giúp việc Hội đồng thi

Tại: Phòng họp 2

9g00: Ký kết thỏa thuận hợp tác khung 2017 – 2020 giữa Trường ĐHCT và Công ty Insee và Công bố giải thưởng Insee Prize 2018

BGH: Ô. Toàn, Ô. Tính.

TP: ĐTN, PQLKH, PCTSV

Tại: Phòng họp 1

13g30: Họp về các nội dung có liên quan đến bảo hiểm và phụ cấp thâm niên CCVC-NLĐ

BGH-TTĐU: Ô. Toàn, Ô. Hùng.

TP: CĐ (Ô. Linh), PTCCB, PTV.

Tại: Phòng họp 1

13g30: Họp rà soát công tác tổ chức Hội nghị Thủ lĩnh sinh viên Đông Nam Á (ASLF-SAN năm 2017)

BGH: Cô Hiền.

TP: ĐTN, PCTCT, PCTSV, PHTQT

Tại: Phòng khách 1

13g30: Làm việc với Chủ tịch Hội đồng đào tạo Nhật Bản về kế hoạch giảng dạy mẫu (Model Teaching) 3 ngành mới Dự án ODA

BGH: Ô.Phương.

TP: BQLDA, BĐP các lĩnh vực, Phụ trách mở ngành trong dự án ODA (Ô. CMKhôi, Ô.VNÚt, Ô.VPĐTrí), KSĐH.

Tại: Phòng họp 2

14g00: Làm việc với Tư vấn về chi trả phí Tư vấn, các gói thầu Thiết bị 2-1 và Xây dựng 1-1

BGH: Ô. Tính. 

TP: Ban QLDA ODA

Tại: VP. Phòng Ban QLDA ODA 

Thứ Sáu 01/12/2017

7g30: Họp BCH Đảng bộ TP. Cần Thơ (cả ngày)

BGH-TTĐU: Bà Hiền.

Tại: Hội trường Thành ủy

8g00: Lễ trao bằng TS và ThS năm 2017, đợt 2

BGH: Ô. Toàn và các thành viên.

TP: Theo thư mời

Tại: Hội trường Lớn

9g00: Làm việc với Chủ tịch HĐ đào tạo Nhật Bản về kế hoạch giảng dạy mẫu 3 ngành mới Dự án ODA

BGH: Ô.Phương. 

TP: BQLDA, BĐP các lĩnh vực, Phụ trách mở ngành trong dự án ODA (Ô. CMKhôi, Ô.VNÚt, Ô.VPĐTrí), KSĐH.

Tại: Phòng họp 2

10g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản

BGH: Ô. Tính. 

TP: Ban QLDA ODA 

Tại: VP. Phòng Ban QLDA ODA

13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính.

TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

13g30: Làm việc với Chủ tịch HĐ đào tạo Nhật Bản về kế hoạch giảng dạy mẫu 3 ngành mới Dự án ODA

BGH: Ô.Phương. 

TP: BQLDA, BĐP các lĩnh vực, Phụ trách mở ngành trong dự án ODA (Ô. CMKhôi, Ô.VNÚt, Ô.VPĐTrí), KSĐH.

Tại: Phòng họp 1

14g00: Làm việc với Bộ GD&ĐT và VP. JICA VN về kế hoạch đào tạo TS tại Nhật Bản 2018 DA ODA

BGH: Ô. Tính. 

TP: Ban QLDA ODA 

Tại: VP. Bộ GD&DT

Thứ Bảy 02/12/2017

8g00: Dự khai mạc Hội thảo “Hóa học hữu cơ toàn quốc lần thứ 8”

BGH: Ô. Toàn.

TP: Theo thư mời

Tại: Trung tâm Học liệu

9g00: Làm việc với Chủ tịch HĐ đào tạo Nhật Bản về kế hoạch giảng dạy mẫu 3 ngành mới Dự án ODA

BGH: Ô.Phương. 

TP: BQLDA, BĐP các lĩnh vực, Phụ trách mở ngành trong dự án ODA (Ô. CMKhôi, Ô.VNÚt, Ô.VPĐTrí), KSĐH.

Tại: Phòng họp 2

 

Chủ Nhật 03/12/2017

 

 

Ghi chú:

-    Ngày 26/11-01/12/2017: BGH (Ô. Dũng) làm việc với các trường đại học, tại Thái Lan.

-    Ngày 28/11/2017: Hội thảo toàn quốc về “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong quá trình hội nhập và phát triển, tại Hội trường KKHXH&NV.

-    Ngày 31/11-04/12/2017: BQLDA ODA làm việc với chuyên gia Trường ĐH. Hokkaido, Nhật Bản.

-    Ngày 01-03/12/2017: Hội thảo “Hóa học hữu cơ toàn quốc lần thứ 8”, tại Trung tâm Học liệu.

-    Ngày 02-09/12/2017: BGH (Ô. Toàn) làm việc với Trường ĐH. Michigan State, tại Hoa Kỳ.Các lịch tuần khác
Lịch làm việc tuần 28/05/2018 - 03/06/2018 (25/05/2018)
Lịch làm việc tuần 21/05/2018 - 27/05/2018 (19/05/2018)
Lịch làm việc tuần 14/05/2018 - 20/05/2018 (14/05/2018)
Lịch làm việc tuần 07/05/2018 - 13/05/2018 (05/05/2018)
Lịch làm việc tuần 30/04/2018 - 06/05/2018 (01/05/2018)
Lịch làm việc tuần 23/04/2018 - 29/04/2018 (21/04/2018)
Lịch làm việc tuần 16/04/2018 - 22/04/2018 (14/04/2018)
Lịch làm việc tuần 09/04/2018 - 15/04/2018 (07/04/2018)
Lịch làm việc tuần 02/04/2018 - 08/04/2018 (31/03/2018)
Lịch làm việc tuần 26/03/2018 - 01/04/2018 (24/03/2018)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University