Dai hoc Can Tho - Cantho University -
Lịch tuần
Lịch làm việc tuần 04/09/2017 - 10/09/2017 (02/09/2017)

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 04/9/2017

Nghỉ bù Lễ Quốc Khánh 02-9

Thứ Ba 05/9/2017

7g30: Dự Khai giảng NH2017-2018 Trường THPT Thực hành Sư phạm - ĐHCT

BGH: Ô. Toàn và các thành viên

Tại: Trường THPT Thực hành Sư phạm

Thứ Tư 06/9/2017

7g30: Tiếp Trường phổ thông Thái Bình Dương

BGH: Ô. Dũng.

TP: KSP, TTHL

Tại: Phòng họp 1

8g00: Làm việc và ký thỏa ước trao đổi sinh viên với Đại học Khoa học Ứng dụng Cao Hùng

BGH:  Ô. Toàn.

TP: PHTQT, PTCSV, PĐT, ĐTN, KCNTT&TT, KCN

 Tại: Phòng họp 1

9g00: Họp thông qua Đề án Đầu tư khu Măng Đen

BGH: Ô. Dũng.

TP: Tổ công tác, PKHTH, PQTTB, PTV, PQLKH, PHTQT, KSĐH

Tại: Phòng họp 2

13g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ và Đại hội Công đoàn Phòng Quản lý Khoa học nhiệm kỳ 2017-2022

BGH: Ô. Dũng.

TP: CĐ Trường

Tại: Phòng họp 2

Thứ Năm 07/9/2017

13g30: Họp Ban Chỉ đạo và Tổ xây dựng Đề án phát triển Khoa Sư phạm trở thành trung tâm ĐT, bồi dưỡng GV sư phạm và NCKH về GD cho ĐBSCL

BGH: Ô. Toàn, Bà Hiền, Ô. Tính

TP: Theo Quyết định

Tại: Hội trường BGH

Thứ Sáu 08/9/2017

7g30: Họp về danh hiệu thi đua của Khoa Dự bị DT

BGH: Ô. Toàn

TP: CĐ, PTCCB, VPCDGSCS-TĐKT

Tại: Phòng họp 1

8g30: Làm việc với Tư vấn về kế hoạch đào tạo TS, ThS và tập huấn ngắn hạn năm 2018 Dự án ODA

BGH: Ô. Tính.

TP: BQLDA ODA, BĐP các lĩnh vực   

Tại:  Phòng họp 2

10g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản

BGH: Ô. Tính. 

TP: Ban QLDA ODA 

Tại: VP. Phòng Ban QLDA ODA

13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính.

TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

13g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ và Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 Khoa MT&TNTN

BGH-TVĐU: Bà Hiền

TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT

Tại: Hội trường KMT&TNTN

14g00: Tiếp đoàn ĐH. New South Wales, Úc 

BGH:  Ô. Toàn.

TP: PHTQT, theo thư mời

Tại: Phòng họp 1

14g00: Lễ tiếp nhận phần mềm Electrical Transient Analysis Program (ETAP) từ công ty TNHH Năng lượng môi trường Biển Đông (ESEC)
BGH: Ô. Tính.

TP: Theo thư mời

Tại: VP. Khoa Công nghệ

Thứ Bảy 09/9/2017

8g30: Dự Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Khai giảng năm học mới 2017-2018

BGH-ĐU: Tất cả các thành viên

TP: Theo Thông báo, thư mời

Tại: Hội trường Lớn

Chủ Nhật 10/9/2017

7g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2017-2018 (Nhóm N30)

BGH: Ô. Xê.

Tại: Hội trường Lớn

Ghi chú:


- Ngày 01-30/9/2017: BQLDA, BĐP Dự án ODA làm việc với các chuyên gia Tư vấn, đợt 10 (Lịch riêng).

- Ngày 04/9/2017: Đưa sinh viên K43 đi học Học phần GDQP-AN tại Khu Hòa An.

- Ngày 05-09/9/2017: Kiểm tra tiếng Anh đầu vào của sinh viên K43, tại KCNTT&TT và TTHL.

- Ngày 05/9/2017-15/8/2018: KNN làm việc với 02 tình nguyện viên tiếng Pháp của TLS Pháp.

- Ngày 07-11/9/2017: BGH (Ô. Dũng) dự Đại hội lần 23 ASCOJA và Hội thảo ASJA International, tại Brunei.

- Ngày 08-13/9/2017: KTS làm việc với đoàn GS và SV Trường ĐH. Nagasaki – Nhật Bản.

- Ngày 10/9/2017-10/9/2018: KTS làm việc với chuyên gia Trường ĐH. Wageningen – Hà Lan.Các lịch tuần khác
Lịch làm việc tuần 23/04/2018 - 29/04/2018 (21/04/2018)
Lịch làm việc tuần 16/04/2018 - 22/04/2018 (14/04/2018)
Lịch làm việc tuần 09/04/2018 - 15/04/2018 (07/04/2018)
Lịch làm việc tuần 02/04/2018 - 08/04/2018 (31/03/2018)
Lịch làm việc tuần 26/03/2018 - 01/04/2018 (24/03/2018)
Lịch làm việc tuần 19/03/2018 - 25/03/2018 (17/03/2018)
Lịch làm việc tuần 12/03/2018 - 18/03/2018 (10/03/2018)
Lịch làm việc tuần 05/03/2018 - 11/03/2018 (02/03/2018)
Lịch làm việc tuần 26/02/2018 - 04/03/2018 (24/02/2018)
Lịch làm việc tuần 05/02/2018 - 11/02/2018 (03/02/2018)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University