Dai hoc Can Tho - Cantho University -
Lịch tuần
Lịch làm việc tuần 08/05/2017 - 14/05/2017 (05/05/2017)

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai
08/5/2017

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy
Tại: Phòng khách 1
8g00: Họp giao ban đầu tuần
Tại: Hội trường BGH
9g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường
Tại: Phòng khách 1
9g30: Làm việc với Đoàn Bí thư Đảng ủy-Hiệu trưởng Trường ĐH. Vinh để trao đổi kinh nghiệm về công tác TCCB, NCKH, HTQT, thông tin và học liệu
BGH: Ô. Toàn
TP: PTCCB, PQLKH, TTTT&QTM, TTHL, PKHTH
Tại: Phòng họp 1

 

Thứ Ba
09/5/2017

7g30: Họp Thường trực Hội đồng KH&ĐT Trường
BGH: Ô. Toàn, Ô. Dũng, Ô. Phương, Ô. Xê
TP: Theo thư mời và QĐ
Tại: Phòng họp 1
8g00Tiếp GS. Daniel Parsons Đại học Hull, Anh
BGH: Ô. Dũng.
TP:PHTQT, KMT&TNTN, MK1000
Tại: Phòng họp 1
10g00: Làm việc với Tư vấn về xây dựng và thiết bị trong Dự án ODA Nhật Bản  
BGH: Ô. Tính.
TP: BQLDA ODA, BĐP các lĩnh vực
Tại: Hội trường BGH

 

Thứ Tư
10/5/2017

7g30: Họp rà soát Báo cáo Tự đánh giá Trường
BGH: Ô. Phương
TP: Các thành viên nhóm chuyên trách, TTĐBCL
Tại: Hội trường BGH
8g00: Họp về chiến lược KHCN (BGD&ĐT tổ chức)
BGH: Ô. Toàn
Tại: Trường ĐH. Xây dựng – Hà Nội
8g30: Lễ tổng kết Thực tập sư phạm cho SV Khóa 39
BGH: Ô. Xê.
TP: Theo thư mời
Tại: Hội trường lớn

13g30: Tiếp Cty cổ phần MATSUYAMA NIPLO
BGH: Ô. Tính.
TP: PHTQT, MDI
Tại: Phòng họp 1
15g00: Làm việc với UBND huyện Kong Plông - tỉnh Kon Tum về xúc tiến cho Dự án chăn nuôi bò giống Nhật Bản tại Măng Đen
BGH: Ô. Dũng
TP: TTLKĐT, Cty International Human Development  Cooperation – Nhật Bản
Tại: VP. UBND huyện Kong Plông

Thứ Năm
11/5/2017

 

14g00: Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT Chất lượng cao ngành Công nghệ thực phẩm
BGH: Ô. Toàn, Ô. Phương.
TP: Theo thư mời
Tại: Hội trường KNN&SHƯD

Thứ Sáu 12/5/2017

7g30: Họp về giảng dạy Ngoại ngữ tăng cường cho chương trình tiên tiến
BGH: Ô. Phương.
TP: PĐT, PTV, VNC&PTCNSH, KTS, KNN.
Tại: Phòng họp 1
10g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản
BGH: Ô. Tính. 
TP: Ban QLDA ODA 
Tại: VP. Ban QLDA ODA
10g00Tiếp các ĐH của UK và tổ chức PhilRice
BGH: Ô. Dũng
TP: PHTQT, KNN&SHUD, KMT&TNTN, KKHTN
Tại: Phòng họp 2

13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA
BGH: Ô.Tính.
TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 
Tại: Phòng họp  2
15g00: Họp Ban Chỉ đạo và Tổ xây dựng Đề án phát triển Khoa Sư phạm trở thành trung tâm ĐT, bồi dưỡng GV sư phạm và NCKH về GD cho ĐBSCL
BGH: Ô. Toàn, Bà Hiền, Ô. Tính
TP: Theo Quyết định
Tại: Hội trường BGH

Thứ Bảy 13/5/2017

 

 

Chủ Nhật
14/5/2017

 

 

Ghi chú:  
- Ngày 01/5-31/5/2017: BQLDA,  BĐP các lĩnh vực làm việc với các chuyên gia Tư vấn, đợt 6 (Lịch riêng).
- Ngày 07/5-12/5/2017: BQLDA, BĐP lĩnh vực Môi trường làm việc với ch/gia TUAT Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật.
- Ngày 08-10/5/2017: BQLCT làm việc với Kiểm toán dự án TT. Phát triển kỹ năng sư phạm, tại Phòng họp 2.
- Ngày 08-20/5/2017: Khoa TS làm việc với chuyên gia Trường ĐH. Wageningen - Hà Lan.Các lịch tuần khác
Lịch làm việc tuần 23/04/2018 - 29/04/2018 (21/04/2018)
Lịch làm việc tuần 16/04/2018 - 22/04/2018 (14/04/2018)
Lịch làm việc tuần 09/04/2018 - 15/04/2018 (07/04/2018)
Lịch làm việc tuần 02/04/2018 - 08/04/2018 (31/03/2018)
Lịch làm việc tuần 26/03/2018 - 01/04/2018 (24/03/2018)
Lịch làm việc tuần 19/03/2018 - 25/03/2018 (17/03/2018)
Lịch làm việc tuần 12/03/2018 - 18/03/2018 (10/03/2018)
Lịch làm việc tuần 05/03/2018 - 11/03/2018 (02/03/2018)
Lịch làm việc tuần 26/02/2018 - 04/03/2018 (24/02/2018)
Lịch làm việc tuần 05/02/2018 - 11/02/2018 (03/02/2018)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University