Dai hoc Can Tho - Cantho University -
Lịch tuần
Lịch làm việc tuần 02/09/2013 - 08/09/2013 (31/08/2013)

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai
02/09/2013

Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9

Thứ Ba
03/09/2013

7g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2013-2014 (Nhóm N25)
BGH: Bà Hiền. TP: Theo Kế hoạch 1279/KH-ĐHCT
Tại: Hội trường Lớn
9g00: Tiếp Đoàn tỉnh Đông Flander và LSQ Bỉ
BGH: Ô. Phương
Tại: VP. UBND TP. Cần Thơ

13g30: Họp Tổ Đánh giá hoạt động sản xuất – DV
BGH: Ô. Tính. TP: Theo quyết định
Tại: Phòng họp BGH
13g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2013-2014 (Nhóm N25)
TP: Theo Kế hoạch 1279/KH-ĐHCT
Tại: Hội trường Lớn
14g00: Tiếp Đoàn tỉnh Đông Flander và LSQ Bỉ
BGH: Ô. Toàn, Ô. Phương
TP: PHTQT, KTS, KKHXH&VN, KMT&TN, VNCPT CNSH. Tại: Hội trường BGH

Thứ Tư 04/09/2013

7g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2013-2014 (Nhóm N26)
BGH: Ô. Xê. TP: Theo Kế hoạch 1279/KH-ĐHCT
Tại: Hội trường Lớn
9g00: Ký kết hợp tác với Rajamangala University of Technology Srivijaya (Thái Lan)
BGH: Ô. Toàn, Ô. Dũng, Ô. Phương
TP: PHTQT, KTS, KKHXH&NV, KCN, KKHTN, KNN&SHƯD. Tại: Hội trường 2

13g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2013-2014 (Nhóm N26)
TP: Theo Kế hoạch 1279/KH-ĐHCT
Tại: Hội trường Lớn

Thứ Năm 05/09/2013

7g00: Dự Lễ Khai giảng năm học 2013-2014 tại trường THPT Thực hành Sư phạm - ĐHCT
BGH: Ô. Toàn. TP: Theo Thư mời
Tại: Trường THPT Thực hành Sư phạm
7g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2013-2014 (Nhóm N27)
BGH: Ô. Tính. TP: Theo Kế hoạch 1279/KH-ĐHCT
Tại: Hội trường Lớn
7g30: Họp Tổ thư ký điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy định về quản lý công tác chuyên môn đối với giảng viên Trường ĐHCT
TP: Theo Quyết định. Tại: VPHĐCDGSCS&TĐKT
10g00: Tiếp Cty Kobelco Eco Solutions, Nhật Bản
BGH: Ô. Dũng. TP: PHTQT, KKHTN, KCN
Tại: Phòng họp BGH

13g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2013-2014 (Nhóm N27)
TP: Theo Kế hoạch 1279/KH-ĐHCT
Tại: Hội trường Lớn
15g00: Làm việc với Phòng Kinh tế Quận Ô Môn về việc thực hiện các đề tài dự án KHCN nông nghiệp
BGH: Ô. Dũng
TP: PQLKH, KNN&SHƯD, KTS
Tại: Phòng họp BGH

Thứ Sáu
06/09/2013

7g30: Họp chuẩn bị cho Hội thảo Giới thiệu Dự án đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp (các đơn vị liên quan báo cáo đề xuất ý tưởng)
BGH: Ô. Dũng. TP: PQLKH, PKHTH, PHTQT, PTV, ĐTN, KTS, KNN&SHƯD, KKT&QTKD,KCN
Tại: Phòng họp BGH
7g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2013-2014 (Nhóm N28)
BGH: Ô.Phương. TP:Theo Kế hoạch 1279/KH-ĐHCT
Tại: Hội trường Lớn
8g00: Dự họp về thực hiện chính sách đặc thù trong tuyển sinh ĐH, CĐ 2013 (BCĐ Tây Nam Bộ tổ chức)
BGH: Ô. Toàn, Ô. Xê. TP: PĐT
Tại: Trường ĐH. Cửu Long

13g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2013-2014 (Nhóm N28)
TP: PCTSV, PCTCT, PĐT, ĐTN, đại diện đơn vị đào tạo có SV
Tại: Hội trường Lớn
13g30: Họp phân công chuẩn bị các nội dung hoạt động trong Đề xuất Dự án Hợp tác Kỹ thuật của Nhật Bản
BGH: Tất cả các thành viên  
TP: PHTQT, KNN&SHƯD, KTS, KMT&TNTN, KPTNT, TTĐBCL&KT, PKHTH, PQLKH, PTCCB, TTTT&QTM, PĐT, KSĐ, TTLKĐT, TTHL, PQTTB.
Tại: Hội trường BGH

Thứ Bảy
07/09/2013

7g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2013-2014 (Nhóm N29)
BGH: Ô. Toàn. TP: Theo Kế hoạch 1279/KH-ĐHCT
Tại: Hội trường Lớn

13g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2013-2014 (Nhóm N29)
TP: Theo Kế hoạch 1279/KH-ĐHCT
Tại: Hội trường Lớn

Chủ Nhật
08/09/2013

7g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2013-2014 (Nhóm N30)
BGH: Ô. Dũng. TP: Theo Kế hoạch 1279/KH-ĐHCT
Tại: Hội trường Lớn

16g00: Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ Khai giảng năm học 2013-2014
BGH: Tất cả các thành viên
TP: Ban Lễ tân Trường. Tại: Hội trường Lớn

Ghi chú:

- Ngày 02-10/9/2013: Khoa MT&TNTN làm việc với chuyên gia JIRCAS – Nhật Bản.
- Ngày 03-09/9/2013: Khoa Thủy sản làm việc với đoàn Bộ Nông ngiệp và Thủy sản Jamaica.
- Ngày 04/9/2013: PHTQT, VNCPT ĐBSCL, KPTNT tiếp đoàn  Viện Nghiên cứu Nhật Bản.
- Ngày 07-08/9/2013: Khoa Sư phạm tập huấn về “Sử dụng tiểu thuyết ảnh kỹ thuật số trong lớp học tiếng Pháp“.Các lịch tuần khác
Lịch làm việc tuần 19/03/2018 - 25/03/2018 (17/03/2018)
Lịch làm việc tuần 12/03/2018 - 18/03/2018 (10/03/2018)
Lịch làm việc tuần 05/03/2018 - 11/03/2018 (02/03/2018)
Lịch làm việc tuần 26/02/2018 - 04/03/2018 (24/02/2018)
Lịch làm việc tuần 05/02/2018 - 11/02/2018 (03/02/2018)
Lịch làm việc tuần 29/01/2018 - 04/02/2018 (27/01/2018)
Lịch làm việc tuần 22/01/2018 - 28/01/2018 (20/01/2018)
Lịch làm việc tuần 15/01/2018 - 21/01/2018 (13/01/2018)
Lịch làm việc tuần 08/01/2018 - 14/01/2018 (07/01/2018)
Lịch làm việc tuần 01/01/2018 - 07/01/2018 (31/12/2017)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University