Đào tạo Đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ KHÓA 33 ĐẾN KHÓA 35

NGÀNH ĐÀO TẠO

Anh văn

Bảo vệ thực vật

Bệnh học thủy sản

Công nghệ giống cây trồng

Công nghệ giống vật nuôi

Công nghệ hóa học

Công nghệ sinh học

Công nghệ thực phẩm

Chế biến thủy sản

Chăn nuôi - Thú y

CĐ Hệ thống thông tin

Cơ khí chế biến

Cơ khí chế tạo máy

Cơ khí giao thông

Cơ Điện tử

Hóa học

Hệ thống thông tin

Hoa viên & Cây cảnh

Hướng dẫn viên du lịch

Kế toán - Kiểm toán

Kế toán tổng hợp

Kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật điện

Khoa học môi trường

Khoa học đất

Kinh tế học

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế tài nguyên & Môi trường

Kinh tế thủy sản

Luật hành chính

Luật thương mại

Luật tư pháp

Mạng máy tính & truyền thông

Nông học

Nông nghiệp sạch

Ngữ văn

Ngoại thương

Nuôi trồng thủy sản

Phát triển nông thôn

Quản lý công nghiệp

Quản lý môi trường

Quản lý nghề cá

Quản lý đất đai

Quản trị hệ thống thông tin

Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ

Quản trị kinh doanh marketing

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Quản trị kinh doanh-Thương mại

Sinh học

Sinh học biển

Sư phạm Anh văn

Sư phạm Giáo dục công dân

Sư phạm Hóa học

Sư phạm Lịch sử

Sư phạm Ngữ văn

Sư phạm Pháp văn

Sư phạm Pháp văn (Song ngữ)

Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp

Sư phạm Sinh học

Sư phạm Thể dục thể thao

Sư phạm Tiểu học

Sư phạm Toán - Tin học

Sư phạm Toán học

Sư phạm Vật lý

Sư phạm Vật lý - Công nghệ

Sư phạm Vật lý - Tin học

Sư phạm Địa lý

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính doanh nghiệp

Thông tin - Thư viện

Thú y

Toán ứng dụng

Trồng trọt

Xây dựng công trình thủy

Xây dựng cầu đường

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Điện tử - Viễn thông

Điện tử - Điều khiển tự động   » Chương trình đào tạo từ Khóa 40

   » Chương trình đào tạo từ Khóa 36 đến Khóa 39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University