Thông báo
Sáng kiến Hợp tác Nghiên cứu Hạ lưu sông Mê Kông (LMRCI)
Ngày đăng 04/08/2016

Dương Văn Ni, Nate Rettenmayer, Christin Kjelland

TÓM TẮT NỘI DUNG

Sáng kiến Hợp tác Nghiên cứu Hạ lưu sông Mê Kông (LMRCI) là một nổ lực giữa trường Đại học Cần Thơ và Chính phủ Hoa Kỳ nhằm xây dựng một cơ chế hợp tác thuận lợi để thực hiện các nghiên cứu và chia sẽ kiến thức trong vùng Hạ lưu sông Mê Kông, nhằm thúc đẩy công tác bảo vệ các hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học, cũng là nơi liên kết các nghiên cứu, kết nối giữa các nhà khoa học trong khu vực và trên thế giới. Hội đồng tư vấn khoa học sẽ định hướng cho sự phát triển của chương trình nầy, thúc đẩy sự liên kết nội khối của Hạ lưu vực Mê Kông, đồng thời kêu gọi sự tham gia của các thành phần tư nhân, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và các nhà tài trợ khác.

Sáng kiến Hợp tác Nghiên cứu Hạ lưu Mê Kông (LMRCI) sẽ là nơi tập hợp và trình bày các giá trị phong phú của sự đa dạng sinh học ở ĐBSCL, nơi có các hệ sinh thái độc đáo và có nhiều loài đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Ở Việt Nam, đa dạng sinh học có liên quan đến sự tồn tại của các hệ sinh thái và cả nền kinh tế, xã hội, văn hóa của hơn 18 triệu người của 13 tỉnh và thành phố Cần Thơ. Khi nhìn rộng ra cả khu vực, thì đó còn là nơi của hơn 60 triệu người dân sống phụ thuộc vào các hệ sinh thái phong phú của hạ lưu vực sông Mê Kông.

Tuy vậy, ĐBSCL đang chịu nhiều thách thức từ việc tăng dân số, khai thác quá mức các nguồn tài nguyên, ô nhiễm, và biến đổi khí hậu toàn cầu. Sáng kiến Hợp tác Nghiên cứu Hạ lưu Mê Kông (LMRCI) sẽ là cầu nối giữa các nhà nghiên cứu và cộng đồng khoa học trên thế giới để cùng nhau nghiên cứu về sự thay đổi của các hệ sinh thái nầy nhằm tìm ra giải pháp hài hòa giữa môi trường và phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là đòi hỏi cấp bách của các đồng bằng khác trên thế giới.

Trung tâm nghiên cứu của thế kỷ 21

Sáng kiến Hợp tác Nghiên cứu Hạ lưu Mê Kông (LMRCI) sẽ được thành lập tại trường Đại học Cần Thơ, là trung tâm của ĐBSCL. Nơi đây sẽ lưu trữ các mẫu vật chuẩn về động vật và thực vật, các sản phẩm điện tử, phim ảnh, nơi trưng bày hình ảnh và mẫu vật phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục cộng đồng. Đây cũng là nơi xúc tiến các hợp tác nghiên cứu, tổ chức các khóa tập huấn, các sự kiện liên quan đến nghiên cứu khoa học.

Trung tâm sẽ xây dựng một cơ sở dữ liệu khoa học đầy đủ về tài nguyên thiên nhiên, lịch sử và phát triển và phát hành các sản phẩm học thuật cho giới nghiên cứu khoa học và giáo dục cộng đồng. Mọi kiến thức và kết quả nghiên cứu sẽ được sắp xếp và trình bày theo chủ đề và tương tác đa chiều nhằm tạo thuận lợi tối đa cho mọi người muốn học tập và nghiên cứu.

Đây cũng là nơi giúp cho giới nghiên cứu biết được các hoạt động nào đã và đang xảy ra, các dự án sắp làm, các đề cương nghiên cứu đang xây dựng, thông báo tìm kiếm nguồn nhân lực để hợp tác hay chia sẽ thông tin cho mọi người có quan tâm và tìm hiểu ở phạm vi trong nước và trong lưu vực sông Mê Kông.

Tầm nhìn cho toàn vùng

Mặc dù LMRCI là cam kết hợp tác song phương, nhưng Hội đồng tư vấn chuyên môn nhắm đến sự mở rộng hợp tác cho toàn lưu vực sông Mê Kông. Mô hình hợp tác nầy tại Đại học Cần Thơ sẽ là một hình mẫu về hợp tác nghiên cứu khoa học và chia sẽ thông tin cho nhiều nơi khác. Những mạng lưới liên kết nghiên cứu khác sẽ kết nối vào trung tâm trong tương lai. Trong đó, mạng lưới nghiên cứu về Đất ngập nước gồm 22 trường đại học trong khu vực Mê Kông tại các quốc gia như Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan và Myanmar sẽ đóng vai trò nồng cốt trong kết nối nầy. 

Tầm nhìn cho toàn cầu

Ở tầm nhìn toàn cầu, LMRCI sẽ là điểm nối kết với các nhà khoa học trong khu vực và trên thế giới. Cộng đồng các nhà khoa học Hoa Kỳ rất quan tâm đến việc xây dựng và  thực hiện các nghiên cứu trong lưu vực Mê Kông. Hiện nay, đã có nhiều nhà khoa học Hoa Kỳ đang thực hiện những dự án nghiên cứu trong khu vực nầy, vì vậy sáng kiến hợp tác nghiên cứu nầy sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho họ trong liên kết, chia sẽ và trao đổi thông tin học thuật cũng như tìm kiếm đối tác để hợp tác. Sáng kiến Hợp tác Nghiên cứu Hạ lưu Mê Kông (LMRCI) sẽ làm cầu nối cho mọi hoạt động nghiên cứu khoa học và bổ sung cho những khiếm khuyết về cơ chế trong hợp tác nghiên cứu hiện nay.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concept Paper: Lower Mekong Research Collaboration Initiative (LMRCI)
Prepared By: Dr. Duong Van Ni, Mr. Nate Rettenmayer, Ms. Christin Kjelland

EXECUTIVE SUMMARY


The Lower Mekong Research Collaboration Initiative (LMRCI) is a coordinated effort between Can Tho University and the United States Government to develop a first-of-its-kind institution that will serve as a bastion of easily accessible knowledge and research about the Lower Mekong River Basin, promote biodiversity and ecological protection, and function as a research hub and mechanism to connect local scientists with their regional and global counterparts.  The Steering Committee will guide the development of the project.  Given the interconnectivity of the Lower Mekong Basin, the project teams will consider additional support from the private sector, multilateral and non-government organizations and other donors. 

The Lower Mekong Research Collaboration Initiative will play a central role in showcasing the unique biodiversity of the Mekong Delta. The Delta supports many distinctive ecosystems and a wide range of threatened species.  In Vietnam, the biodiversity is intimately linked with the ecological balance and socio-economic well-being of over 18 million people in 13 provinces, including the city of Can Tho.  When examined from a regional perspective, over 60 million people live within the Basin and are dependent upon the health of the Lower Mekong Basin ecosystem for their livelihoods.  Despite its ecological significance, the Mekong Delta is threatened by population growth, increased exploitation of biological resources, pollution, and global climate change.  The LMRCI will play a critical role as a hub for the global scientific community to work together to study the Mekong Delta’s changing ecology and to develop solutions to tackle the environmental and socio-economic challenges that are impacting deltas throughout the world.

A 21st Century Institution:

The Lower Mekong Research Collaboration Initiative will have a physical institution located at Can Tho University in the heart of the Mekong Delta.  It will feature examples of physical plant and animal specimens, digital displays, interactive exhibits, photograph galleries and educational films.  The institution will also have dedicated research labs, training classrooms, and a larger auditorium to facilitate scientific collaboration and special events.
An electronic portal (EP) will complement the physical institution.  The electronic portal will serve two primary audiences: citizen scientists and the scientific community.  For citizen scientists, the EP will include interactive content, videos, photos, and educational activities for younger audiences. 
The EP will also serve as a hub for the scientific community to learn about ongoing or upcoming research projects, develop research proposals, acquire research partners, and access a wealth of scientific data.  The EP will serve as a single location for scientists from across the globe to engage in research and dialogue about the Lower Mekong Basin.

Regional Vision:

While the LMRCI is currently a bilateral initiative, the Steering Committee’s long-term goal is to create a network of research institutions throughout the Lower Mekong Basin.  The LMRCI in Can Tho University will serve as a model and hub for aggregating data and spearheading broader regional engagement.  The regional network of research institutions will connect to the LMRCI through a shared, central data platform.  The Wetlands University Network, a group of 22 universities located in Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand, Burma, will help facilitate regional integration through their established cooperation mechanisms. 

Global Reach:

The LMRCI will serve as vehicle to connect local and regional scientists with the global scientific community.  U.S. scientists have expressed strong interest in conducting research and developing projects in the Lower Mekong Basin.  Indeed, many U.S. scientists are already active in the region, yet there is no existing mechanism through which these scientists can easily connect with one another, share experiences, and develop new partners.  The LMRCI will be a transparent and research-oriented institution to address the aforementioned connectivity gap. 


Các thông báo khác
Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5 năm 2018 (16/04/2018)
Đưa đón sinh viên K43 học GDQP-AN đợt 6 HK3_2017-2018 (13/04/2018)
V/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ cấp trưởng các phòng, ban, trung tâm... (13/04/2018)
Ngày hội việc làm công nghệ thông tin 2018 (13/04/2018)
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Ngọc Nga, chuyên ngành Công... (06/04/2018)
Tổng hợp trả lời ý kiến phản ánh của SV (05/04/2018)
V/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ cấp trưởng các đơn vị trực tiếp... (05/04/2018)
Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy HK 2, năm học 2017-2018 phục vụ sửa chữa... (03/04/2018)
Xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2018 (27/03/2018)
Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập ngày 31/3/2018 (28/03/2018)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University