Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Thong bao - Notice
Thông báo
»   Xóa các lớp học phần có sĩ số không đủ mở lớp học kỳ 1, 2016-2017 (25/07/2016)
»   TB bổ sung quỹ phòng học học kỳ 1, năm học 2016-2017 (25/07/2016)
»   Danh sách kết quả thi THPT Quốc gia 2016 (19/07/2016)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Võ Thành Toàn chuyên ngành Nuôi... (12/07/2016)
»   Hội nghị Quản lý đất đai vùng ĐBSCL năm 2016 (28/06/2016)
»   Qui định về thời gian ra vào cổng và làm việc tại các đơn vị không tổ... (27/06/2016)
»   Tạm ngừng hoạt động hệ thống mạng thời gian thi THPT Quốc gia 2016 (27/06/2016)
»   Tuyển dụng nhân sự làm việc tại đơn vị trực thuộc Trường (24/06/2016)
»   Mất điện ngày 28/06/2016 tại Khu II (24/06/2016)
»   Danh sách VC&NLĐ chính thức tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2016 (22/06/2016)
»   Mất điện ngày 24/06/2016 tại Khu III (20/06/2016)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Tiền Hải Lý chuyên ngành Nuôi... (20/06/2016)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Đấu chuyên ngành Vi... (17/06/2016)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Huỳnh Kim Hường chuyên ngành Nuôi... (15/06/2016)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thu Dung chuyên ngành Nuôi... (15/06/2016)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Võ Thành... (14/06/2016)
»   Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016 đợt 2 (Theo đề án 911) (13/06/2016)
»   Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 ngành khai thác tri thức từ dữ... (09/06/2016)
»   Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016 đợt 2 (09/06/2016)
»   Biên bản Hiệu trưởng tiếp xúc đại biểu sinh viên năm 2016 (31/05/2016)
»   Thông tin luận án và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Tiền Hải Lý chuyên... (31/05/2016)
»   Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 đợt 2 (30/05/2016)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trương Văn Hiểu chuyên ngành Chăn... (26/05/2016)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thu... (24/05/2016)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Huỳnh Kim... (24/05/2016)
»   Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ 3, 2015-2016 phục vụ sửa chữa dãy... (17/05/2016)
»   Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2016-2017 (16/05/2016)
»   Xóa các lớp-học phần có sĩ số không đủ mở lớp học kỳ 3, 2015-2016 (09/05/2016)
»   Sinh hoạt và đưa, đón sinh viên khóa 41 học GDQP-AN (học kỳ 3, năm học 2015... (05/05/2016)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Trương Văn Hiểu chuyên ngành Chăn nuôi Khóa 2011 (29/04/2016)
»   Nghỉ lễ kỷ niệm chiến thắng ngày 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5 (22/04/2016)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Lê Thanh Phương chuyên ngành Chăn... (21/04/2016)
 ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University