Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Thong bao - Notice
Thông báo
»   Xét tuyển bổ sung chương trình tiên tiến và chất lượng cao (05/10/2016)
»   Kết quả xét tuyển chương trình tiên tiến và chất lượng cao (05/10/2016)
»   Chiêu sinh các khóa đào tạo chuyên ngành kinh tế (14/04/2016)
»   V/v điều chỉnh thời gian lấy ý kiến phản hồi từ người học trực tuyến về hoạt... (28/09/2016)
»   Danh sách sinh viên khóa 42 dự kiểm tra Anh văn (26/09/2016)
»   Đăng ký tham gia đội tuyển Olympic Tin học sinh viên 2016 (25/09/2016)
»   V/v Triển khai giảng dạy học phần kỹ năng mềm (KN001) từ học kỳ 2, năm học... (21/09/2016)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Thị Bé chuyên ngành Nuôi... (21/09/2016)
»   V/v sinh hoạt và đưa, đón SV K42 học GDQP-AN đợt 2 (học kỳ 1, năm học... (19/09/2016)
»   Thông báo V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học học kỳ... (16/09/2016)
»   V/v tổ chức hoạt động thể thao chào mừng năm học mới 2016 (13/09/2016)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Xuân Dũ chuyên ngành Môi... (07/09/2016)
»   QĐ công tác học vụ dành cho SV liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình... (06/09/2016)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Lê Thị... (26/08/2016)
»   Lịch thi tuyển sinh bằng 2 và liên thông CĐ-ĐH 2016 (26/08/2016)
»   Lịch điều chỉnh phòng học ôn thi LT và B2 năm 2016 (26/08/2016)
»   Danh sách hoàn tiền lệ phí ôn tập của LT và B2 năm 2016 (26/08/2016)
»   Lễ tốt nghiệp năm 2016 (đợt 3) (26/08/2016)
»   Thông báo nghỉ Lễ Quốc Khánh 02-9-2016 (26/08/2016)
»   Công văn về việc chuyển phòng học tại dãy D1 (Nhà Điều hành) sang Nhà học B1... (22/08/2016)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị... (22/08/2016)
»   Quy định về công tác học vụ dành cho sinh viên trình độ đại học chính quy (18/08/2016)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Trần Thị... (12/08/2016)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Tạ Văn... (12/08/2016)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Võ Văn Song Toàn chuyên ngành... (12/08/2016)
»   Xóa các lớp học phần có sĩ số không đủ mở lớp HK 1, 2016-2017 (08/08/2016)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Xuân... (05/08/2016)
»   Tuyển lao động làm việc tại Khoa Ngoại ngữ (05/08/2016)
»   Tuyển lao động làm việc tại Khoa Thủy sản, TT Điện tử & Tin học (05/08/2016)
»   Sáng kiến Hợp tác Nghiên cứu Hạ lưu sông Mê Kông (LMRCI) (04/08/2016)
»   Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2016 (đợt 2) (02/08/2016)
»   Tuyển sinh chương trình đào tạo Chất lượng cao (27/07/2016)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University