Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Thong bao - Notice
Thông báo
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Huỳnh Thị Thu Hương chuyên ngành... (14/02/2017)
»   Công bố danh sách cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo... (10/02/2017)
»   Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 đợt 1 (09/02/2017)
»   Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, phó giáo sư năm 2017 (09/02/2017)
»   Điều chỉnh thời gian phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên chính quy lần 1 đợt 1... (09/02/2017)
»   Sinh hoạt và đưa, đón sinh viên khóa 42 học GDQP-AN đợt 3 (học kỳ 2, năm... (09/02/2017)
»   Chiêu sinh các khóa học chuyên ngành kinh tế (09/02/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Đặng Quốc Cường chuyên ngành Môi... (21/01/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Đông... (16/01/2017)
»   Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy,... (16/01/2017)
»   Tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ hai hệ chính quy, năm 2017 (16/01/2017)
»   Kế hoạch Tổ chức Hội diễn văn nghệ truyền thống Trường Đại học Cần Thơ năm 2017 (11/01/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Huỳnh Thị... (10/01/2017)
»   V/v sinh hoạt và đưa, đón sinh viên khóa 42 học GDQP-AN đợt 2 (học kỳ 2,... (10/01/2017)
»   CV thông báo kết thúc tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ theo đề án 911... (06/01/2017)
»   Cuộc thi Truyền thông thuyết trình Khoa học – FameLab tại Việt Nam (04/01/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Công Kỉnh chuyên ngành Nuôi... (03/01/2017)
»   V/v Mở lại website kế hoạch học tập (03/01/2017)
»   Thông báo mất điện tại khu 1 ngày 06/01/2016 (03/01/2017)
»   Xóa các lớp-học phần có sĩ số không đủ mở lớp học kỳ 2, 2016-2017 (đợt 2) (03/01/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Bích Hà Vũ chuyên ngành... (27/12/2016)
»   Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng NVSP khóa 23 năm 2017 (23/12/2016)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Huỳnh Văn Tùng chuyên ngành Kinh... (22/12/2016)
»   Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2017 (21/12/2016)
»   Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm 2017 (20/12/2016)
»   V/v Xóa các lớp học phần có sĩ số không đủ mở lớp học kỳ 2,... (20/12/2016)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Đặng Quốc... (20/12/2016)
»   Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ 2, 2016-2017 phục vụ sửa chữa ... (15/12/2016)
»   Thông báo tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2016 đợt... (13/12/2016)
»   V/v sinh hoạt và đưa, đón sinh viên khóa 42 học GDQP-AN đợt 1 (học kỳ 2,... (13/12/2016)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Sỹ Nam chuyên ngành Môi... (13/12/2016)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Công... (07/12/2016)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University