Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Thong bao - Notice
Thông báo
»   Chiêu sinh khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên (23/08/2017)
»   Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp (đợt 3) năm 2017 (22/08/2017)
»   Lịch ôn tập tuyển sinh bằng đại học thứ hai và liên thông từ cao đẳng lên... (14/08/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị... (08/08/2017)
»   Mở lại website nhập kế hoạch học tập (đợt 2-2017) (07/08/2017)
»   Xóa các lớp-học phần có sĩ số không đủ mở lớp học kỳ 1, 2017-2018 (đợt 2) (07/08/2017)
»   Lịch học GDQP-AN khóa 43 HKI năm học 2017-2018 (07/08/2017)
»   Đưa đón sinh viên K43 học GDQP-AN_HK1_2017-2018 (07/08/2017)
»   Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ... (01/08/2017)
»   Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ 1, 2017 - 2018 phục vụ sửa... (28/07/2017)
»   Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính qui (đợt 2) năm 2017 (27/07/2017)
»   Tuyển dụng nhân viên phụ trách hành chính và kế toán Văn phòng Đại diện Yanmar tại... (26/07/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Kim Liên chuyên ngành... (22/07/2017)
»   Tuyển dụng viên chức làm việc tại Khoa Sư phạm, Khoa Công nghệ, Khoa MT&TNTN (17/07/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Bùi Tuấn... (07/07/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Kim Sơn chuyên ngành Bảo... (03/07/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị... (29/06/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Quách Văn... (29/06/2017)
»   Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 đợt 2 (29/06/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Văn Lẹ chuyên ngành Vi... (22/06/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Kim... (15/06/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Thu Hằng chuyên ngành... (14/06/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Văn... (01/06/2017)
»   Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017 đợt 2 (25/05/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Lê Thị Phương Mai chuyên ngành... (23/05/2017)
»   Xóa các lớp-học phần có sĩ số không đủ mở lớp học kỳ 3, 2016-2017 (đợt 2) (22/05/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ và toàn văn luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị... (19/05/2017)
»   Đưa đón sinh viên học GDQP_HK3_2016-2017 (05/05/2017)
»   Viết Thuyết minh thực hiện chương trình NCKH của dự án ODA năm 2017 (05/05/2017)
»   Xóa các lớp-học phần có sĩ số không đủ mở lớp học kỳ 3, 2016-2017 (03/05/2017)
»   Chiêu sinh các khóa đào tạo ngắn hạn của TTTV Kinh tế (28/04/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Thị Thu Hồng chuyên ngành... (28/04/2017)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University