Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Thong bao - Notice
Thông báo
»   Mất điện Khu 1 ngày 26/10/2017 (20/10/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Võ Thanh Phong, chuyên ngành Khoa học đất,... (19/10/2017)
»   Đưa đón sinh viên K43 học GDQP-AN đợt 4 HK1_2017-2018 (19/10/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Văn Thị Ái Nguyên, chuyên ngành Chăn nuôi,... (13/10/2017)
»   Chiêu sinh các khóa đào tạo ngắn hạn của TTTV&NC Kinh tế (12/10/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Phạm Quốc Nguyên, chuyên ngành Môi trường đất... (10/10/2017)
»   Kết quả Cuộc thi viết ” Tấm gương Nhà giáo Việt Nam” năm 2017 (09/10/2017)
»   Thông báo mất điện Khu I, ngày 10/10/2017 (09/10/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Võ Minh Sang, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp,... (05/10/2017)
»   Hội thi Tiếng hát, Tài năng nghệ thuật Đại học Cần Thơ Lần thứ XXV -... (05/10/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Quốc Nguyên, chuyên ngành Môi trường đất và... (30/09/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Kim Hồng, chuyên ngành Môi trường... (29/09/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Võ Ngươn Thảo, chuyên ngành Môi trường đất... (29/09/2017)
»   Đưa đón sinh viên K43 học GDQP-AN đợt 3 HK1_2017-2018 (28/09/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thị Ngọc Thanh, chuyên ngành Vi sinh... (27/09/2017)
»   Tuyển nhân viên bảo vệ làm việc tại Phòng Tổ chức - Cán bộ (26/09/2017)
»   Tuyển dụng Giảng viên giảng dạy tại Khoa Luật (26/09/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Trương Thanh Trung chuyên ngành Chăn nuôi Khóa... (25/09/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Võ Thanh Phong, chuyên ngành Khoa học đất, khóa... (23/09/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thị Ngọc Thanh, chuyên ngành Vi sinh vật... (23/09/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Văn Thị Ái Nguyên, chuyên ngành Chăn nuôi, khóa... (23/09/2017)
»   Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK... (22/09/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Kim Hồng, chuyên ngành Môi trường đất... (21/09/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Võ Ngươn Thảo, chuyên ngành Môi trường đất và... (21/09/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Trương Thanh Trung chuyên ngành Chăn nuôi Khóa 2012 (21/09/2017)
»   Tuyển chọn đề tài cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (19/09/2017)
»   Thông báo mất điện Khu II, ngày 01/10/2017 (18/09/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Bùi Tuấn Anh chuyên ngành Kinh... (14/09/2017)
»   Kết quả xét tuyển chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao phương thứ B (13/09/2017)
»   Đưa đón sinh viên K43 học GDQP-AN đợt 2 HK1_2017-2018 (12/09/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Thu Hồng, chuyên ngành... (06/09/2017)
»   Mất điện Khu II, ngày 02/09/2017 (31/08/2017)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University