Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Thong bao - Notice
Thông báo
»   Lịch học Giáo dục quốc phòng - An ninh khóa 43 (hk2) (14/11/2017)
»   Thông báo Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2018 (10/11/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hồ Mỹ Hạnh, chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản,... (08/11/2017)
»   Hội chợ việc làm Khoa Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ 2017 (08/11/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Quách Thị Thanh Tâm, chuyên ngành Vi sinh... (05/11/2017)
»   Lấy ý kiến trực tuyến phản hồi từ học viên về hoạt động giảng dạy của giảng... (30/10/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Quách Thị Thanh Tâm, chuyên ngành Vi sinh vật... (21/10/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Võ Minh Sang, chuyên ngành Kinh tế nông... (21/10/2017)
»   Mất điện Khu 1 ngày 26/10/2017 (20/10/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Võ Thanh Phong, chuyên ngành Khoa học đất,... (19/10/2017)
»   Đưa đón sinh viên K43 học GDQP-AN đợt 4 HK1_2017-2018 (19/10/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Văn Thị Ái Nguyên, chuyên ngành Chăn nuôi,... (13/10/2017)
»   Chiêu sinh các khóa đào tạo ngắn hạn của TTTV&NC Kinh tế (12/10/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Phạm Quốc Nguyên, chuyên ngành Môi trường đất... (10/10/2017)
»   Kết quả Cuộc thi viết ” Tấm gương Nhà giáo Việt Nam” năm 2017 (09/10/2017)
»   Thông báo mất điện Khu I, ngày 10/10/2017 (09/10/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Võ Minh Sang, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp,... (05/10/2017)
»   Hội thi Tiếng hát, Tài năng nghệ thuật Đại học Cần Thơ Lần thứ XXV -... (05/10/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Quốc Nguyên, chuyên ngành Môi trường đất và... (30/09/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Kim Hồng, chuyên ngành Môi trường... (29/09/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Võ Ngươn Thảo, chuyên ngành Môi trường đất... (29/09/2017)
»   Đưa đón sinh viên K43 học GDQP-AN đợt 3 HK1_2017-2018 (28/09/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thị Ngọc Thanh, chuyên ngành Vi sinh... (27/09/2017)
»   Tuyển nhân viên bảo vệ làm việc tại Phòng Tổ chức - Cán bộ (26/09/2017)
»   Tuyển dụng Giảng viên giảng dạy tại Khoa Luật (26/09/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Trương Thanh Trung chuyên ngành Chăn nuôi Khóa... (25/09/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Võ Thanh Phong, chuyên ngành Khoa học đất, khóa... (23/09/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thị Ngọc Thanh, chuyên ngành Vi sinh vật... (23/09/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Văn Thị Ái Nguyên, chuyên ngành Chăn nuôi, khóa... (23/09/2017)
»   Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK... (22/09/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Kim Hồng, chuyên ngành Môi trường đất... (21/09/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Võ Ngươn Thảo, chuyên ngành Môi trường đất và... (21/09/2017)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University