Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Thong bao - Notice
Thông báo
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hiền, chuyên ngành Khoa học đất,... (23/01/2018)
»   Đưa đón sinh viên K43 học GDQP-AN đợt 3 HK2_2017-2018 (22/01/2018)
»   Thông báo mở khóa ôn thi Anh văn, Pháp văn B1 để hoàn thành ngoại ngữ đầu... (22/01/2018)
»   Kế hoạch Tổng kiểm kê tài sản năm 2018 (12/01/2018)
»   Mở lại WEBSITE điều chỉnh KHHT (đợt 1 năm 2018) (09/01/2018)
»   Xóa các lớp-học phần có sĩ số không đủ mở lớp học kỳ 2, 2017-2018 (đợt 2) (08/01/2018)
»   Đưa đón sinh viên K43 học GDQP-AN đợt 2 HK2_2017-2018 (06/01/2018)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thụy Mai Thy, chuyên ngành Nuôi trồng... (06/01/2018)
»   Thông báo mất điện ngày 05/01/2018 (04/01/2018)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hiền, chuyên ngành Khoa học đất, khóa... (29/12/2017)
»   Xóa các lớp-học phần có sĩ số không đủ mở lớp học kỳ 2, 2017-2018 (29/12/2017)
»   Thông báo khẩn V/v phòng tránh Bão Tembin (bão số 16) (27/12/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Kiều, chuyên ngành Khoa học đất, khóa... (21/12/2013)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Tuyến, chuyên ngành Môi trường đất... (21/12/2013)
»   Thông báo đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm 2018 (17/12/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Tuyến, chuyên ngành Môi trường đất và... (13/12/2017)
»   Thông báo v/v đấu giá cho thuê tài sản là các cơ sở dịch vụ trong Trường... (13/12/2017)
»   Đưa đón sinh viên K43 học GDQP-AN đợt 1 HK2_2017-2018 (05/12/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thụy Mai Thy, chuyên ngành Nuôi trồng thủy... (04/12/2017)
»   Hội trại văn hóa ASLF 2017 tại Trường ĐHCT (03/12/2017)
»   Hội nghị Mạng lưới Công tác Sinh viên AUN và Diễn đàn Thủ lĩnh Sinh viên Đông... (03/12/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Hồ Mỹ Hạnh, chuyên ngành Nuôi trồng thủy... (29/11/2017)
»   Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2018 (17/11/2017)
»   Đưa đón sinh viên K43 học GDQP-AN đợt 5 HK1_2017-2018 (16/11/2017)
»   Lịch học Giáo dục quốc phòng - An ninh khóa 43 (hk2) (14/11/2017)
»   Thông báo Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2018 (10/11/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hồ Mỹ Hạnh, chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản,... (08/11/2017)
»   Hội chợ việc làm Khoa Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ 2017 (08/11/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Quách Thị Thanh Tâm, chuyên ngành Vi sinh... (05/11/2017)
»   Lấy ý kiến trực tuyến phản hồi từ học viên về hoạt động giảng dạy của giảng... (30/10/2017)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Quách Thị Thanh Tâm, chuyên ngành Vi sinh vật... (21/10/2017)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Võ Minh Sang, chuyên ngành Kinh tế nông... (21/10/2017)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University