Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Thong bao - Notice
Thông báo
»   Chiêu sinh các khóa đào tạo, bồi dưỡng của TT.Đào tạo, Nghiên cứu & tư vấn Kinh... (23/05/2018)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Long, chuyên ngành Khoa học đất, khóa... (22/05/2018)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Võ Thị Bích Thủy, chuyên ngành Khoa học cây... (22/05/2018)
»   Quyết định Về việc điều chuyển bộ phận Bảo vệ Trường từ Phòng Tổ chức - Cán... (22/05/2018)
»   Quyết định Về việc đổi tên Phòng Tài vụ thành Phòng Tài chính (22/05/2018)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Kiều, chuyên ngành Khoa học cây trồng,... (22/05/2018)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Dương Thị Phượng Liên, chuyên ngành Công nghệ thực... (22/05/2018)
»   Xóa các lớp học phần có sĩ số không đủ mở lớp học kỳ 3, 2017-2018 (17/05/2018)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lý Thị Thu Lan, chuyên ngành Chăn nuôi,... (14/05/2018)
»   Chào mừng Lễ sinh nhật Bác Hồ và Công bố các Quyết định (14/05/2018)
»   Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Ngọc Nga, chuyên ngành Công nghệ... (09/05/2018)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Bo, chuyên ngành Khoa học cây trồng,... (09/05/2018)
»   Thông tin luận án NCS Lê Thị Hải Yến, chuyên ngành Bệnh lý học và chữa bệnh... (09/05/2018)
»   Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm thuộc Trường (08/05/2018)
»   Chiêu sinh các khóa ngắn hạn TTTV - Khoa Kinh tế (03/05/2018)
»   Đổi tên Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí thành Trung tâm Quản lý chất... (02/05/2018)
»   Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phó trưởng các đơn vị trực tiếp đào tạo trong... (26/04/2018)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lý Thị Thu Lan, chuyên ngành Chăn nuôi, khóa... (24/04/2018)
»   Đưa đón sinh viên K43 học GDQP-AN đợt 6 HK3_2017-2018 (điều chỉnh) (24/04/2018)
»   Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5 năm 2018 (16/04/2018)
»   Đưa đón sinh viên K43 học GDQP-AN đợt 6 HK3_2017-2018 (13/04/2018)
»   V/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ cấp trưởng các phòng, ban, trung tâm thuộc Trường (13/04/2018)
»   Ngày hội việc làm công nghệ thông tin 2018 (13/04/2018)
»   Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Ngọc Nga, chuyên ngành Công nghệ sinh... (06/04/2018)
»   Tổng hợp trả lời ý kiến phản ánh của SV (05/04/2018)
»   V/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ cấp trưởng các đơn vị trực tiếp đào tạo... (05/04/2018)
»   Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy HK 2, năm học 2017-2018 phục vụ sửa chữa phòng 101/C1 (03/04/2018)
»   Xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2018 (27/03/2018)
»   Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập ngày 31/3/2018 (28/03/2018)
»   Chiêu sinh các khóa đào tạo ngắn hạn của TTTV&NC Kinh tế (27/03/2018)
»   Đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2018 (23/03/2018)
»   Đưa đón sinh viên K43 học GDQP-AN đợt 5 HK2_2017-2018 (22/03/2018)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University