Đoàn thể

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Chủ tịch BCH Công đoàn Trường

 

0292 3872 143

- Văn phòng

 

0292 3830 183

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thường vụ BCH Đoàn TNCS HCM

 

0292 3872 109

- Văn phòng

 

0292 3830 309

HỘI CỰU CHIẾN BINH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Văn phòng

 

0292 3830 183

HỘI CỰU SINH VIÊN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 22366043

Đang trực tuyến: 411