Trung tâm

→ Trung tâm Chuyển giao Công nghệ & Dịch vụ

TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Giám đốc, ông Lê Nguyễn Đoan Khôi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 135
P. Giám đốc, ông Lê Trung Hiếu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 087
- Văn phòng 0292 3734 652
0292 3734 653

→ Trung tâm Đánh giá Năng lực Ngoại ngữ

TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P. Giám đôc phụ trách Q. Giám đốc, ông Trần Văn Lựa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P. giám đốc, bà Võ Thị Bích Thảo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P. giám đốc, bà Lý Thị Bích Phượng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Văn phòng 0292 3872295

→ Trung tâm Công nghệ Phần mềm

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tổng đài chung 0292 3731 072
Ban Giám đốc
Giám đốc, ông Nguyễn Hoàng Việt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. + 444
P. Giám đốc, ông Lê Hoàng Thảo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. + 555
P. Giám đốc, ông Trương Xuân Việt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. + 333
Văn phòng
- Chánh văn phòng + 111
- Thư ký + 100
- Phụ trách nhân sự và văn thư + 101
- Trợ lý thiết bị và thủ quỹ + 102
- Phụ trách kế toán + 103
Tổ Quản trị chất lượng
- Tổ trưởng (bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân) + 222
- Nhân viên quản trị chất lượng + 221
Tổ Đào tạo
- Tổ phó (bà Lý Thúy Hằng) + 331
- Phòng Đào tạo + 310 / + 311
- Nhân viên quan hệ sinh viên + 312
- Phòng Quản trị hệ thống + 315
- Phòng Giáo viên + 317
Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm và Đa phương tiện
- Trưởng bộ môn (ông Cù Vĩnh Lộc) + 332
- Phó bộ môn (ông Ngô Tường Dân) + 316
Tổ phần mềm
- Tổ phó (bà Văn Thị Xuân Hồng) + 520
- Tổ phó (ông Trần Hoàng Việt) + 530
- Tổ phó (bà Đinh Văn Tín) + 540
- Kinh doanh Phần mềm + 500
- Nhóm GOV/Phát triển các sản phẩm dành cho khách hàng Sở, Ban ngành + 512
- Nhóm Kiểm định phần mềm + 513
- Nhóm UNI/Phát triển các sản phẩm dành cho khách hàng trường Đại học, Cao đẳng + 522
- Nhóm BIZ/Phát triển các sản phẩm dành cho khách hàng và các Doanh nghiệp + 520
- Nhóm HIZ/Phát triển các sản phẩm dành cho khách hành là Bệnh viện + 520
- Nhóm ITO/Gia công Phần mềm + 541
- Nhóm BIZ/Phát triển các sản phẩm dành cho khách hàng và các Doanh nghiệp + 520
Tư vấn và Đào tạo
- Tư vấn chương trình đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện ARENA + 301
- Tư vấn chương trình đào tạo Lập trình viên quốc tế APTECH + 302

→ Trung tâm Liên kết Đào tạo

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Giám đốc, ông Phạm Phương Tâm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 222
P. Giám đốc, ông Trịnh Trung Hưng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3650 888
P. Giám đốc. bà Phạm Thị Ngọc Sương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3650 555
- Văn phòng (Tel/Fax) 0292 3734 234
- Tổ Tuyển sinh (Hồng Phương, Chiến, Minh, Thi) 0292 3734 370
- Tổ Đào tạo từ xa - Tổ Tài chính (Đạt, Tân, Hằng, Thái Phương) 0292 3872 116
- Tổ Vừa học, vừa làm (Trang, Trí, Phát, Hoa) 0292 3831 634

→ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Giám đốc. ông Hà Thanh Toàn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3830 604
P. Giám đốc. ông Cao Ngọc Báo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0293 3511 914
P. Giám đốc, ông Nguyễn Vĩnh Ninh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0293 3511 915
- Văn phòng 0293 3511 917

→ Trung tâm Học liệu

TRUNG TÂM HỌC LIỆU This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tầng 4
Giám đốc, ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 259
P. Giám đốc, bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 262
P. Giám đốc, ông Võ Duy Bằng
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P. Giám đốc, ông Võ Văn Mấy Năm
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Chánh văn phòng 0292 3872 263
- Văn phòng Trung tâm (Tel/Fax) 0292 3831 565
- Phòng Nhân viên phục vụ 0292 3872 265
- Bộ môn Quản trị Thông tin Thư viện 0292 3872 260
- Bảo vệ 0292 3872 251
- Tổ trưởng Tổ Dịch vụ thông tin 0292 3872 253
- Phòng Nhân viên dịch vụ thông tin 0292 3872 254
- Phòng Nghe nhìn 0292 3872 258
- Quầy Lưu hành (tầng 1) 0292 3872 252
- Quầy Hướng dẫn (tầng 2) 0292 3872 255
- Quầy Hướng dẫn (tầng 3) 0292 3872 261
- Tổ trưởng Tổ Tài nguyên thông tin 0292 3872 256
- Phòng Nhân viên tài nguyên thông tin 0292 3872 257
- Tổ trưởng Công nghệ thông tin 0292 3872 266
- Phòng Nhân viên công nghệ thông tin 0292 3872 264
- Hội trường 0292 3872 267
- Phòng hội nghị AB 0292 3872 268

→ Trung tâm Ngoại ngữ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Giám đốc, ông Lưu Nguyễn Quốc Hưng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 043
P. Giám đốc, bà Võ Phạm Trinh Thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 044
- Chánh văn phòng 0292 3872 045
- Văn phòng 0292 3830 617
- Kế toán 0292 3872 046
- Tổ chuyên môn 0292 3646 869
- Trụ sở Trung tâm tại Khu I (đường 30/4) 0292 3655 888

→ Trung tâm Quản lý chất lượng

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Giám đốc, ông Phan Huy Hùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 171
P. Giám đốc, ông Đào Phong Lâm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 170
P. Giám đốc, ông Phan Minh Nhật
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 02923.872.170
- Văn phòng (Hậu, Tìm) 0292 3872 167

→ Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng

TRUNG TÂM THÔNG TIN & QUẢN TRỊ MẠNG This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Giám đốc, ông Lưu Trùng Dương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3830 306
P. Giám đốc, ông Lê Thanh Sang
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 095
- Phụ trách văn phòng (cô Thủy) 0292 3830 308
- Cập nhật thông tin website Trường, Email CB, Email SV, Hỗ trợ người sử dụng (ông Thành) 0292 3872 094
- Quản lý và vận hành hệ thống Website Trường (cô Khải Minh) 0292 3872 094
- Quản lý cấu hình hệ thống mạng (ông Dương) 0292 3830 306
- Vận hành hệ thống mạng LAN (ông Trung) 0292 3830 983
- Vận hành hệ thống WIFI (ông Tuấn) 0292 3830 983
- Quản lý và vận hành hệ thống tích hợp: phục vụ cán bộ (ông Sang) 0292 3872 095
- Quản lý và vận hành hệ thống tích hợp: phục vụ sinh viên (cô Tiểu Lộc) 0292 3830 983

→ Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp sinh viên

TRUNG TÂM TƯ VẤN, HỖ TRỢ
VÀ KHỞI NGHIỆP SINH VIÊN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Giám đốc, ông Trần Cao Đệ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0292 3872 284
P. Giám đốc, bà Nguyễn Thị Phương Thảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0292 3872 284
P. Giám đốc, bà Trần Thị Thủy Tiên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 22366930

Đang trực tuyến: 308