Phòng, Ban

→ Phòng Công tác Chính trị

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng phòng, ông Trần Thiện Bình This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 107
 
- Văn phòng 0292 3830 302
- Tổ Bảo vệ 0292 3781 781
- Chốt gác cổng A 0292 3872 111
- Chốt gác cổng B 0292 3872 112
- Chốt gác cổng C 0292 3872 113
- Chốt gác bờ sông Búng Xáng 0292 3601 223
- Cổng khu I 0292 3838 962

→ Phòng Công tác Sinh viên

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng phòng, ông Nguyễn Thanh Tường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 179
P. Trưởng phòng, ông Phạm Văn Hiền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 180
P. Trưởng phòng, ông Phan Quang Vinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 176
- Văn phòng 0292 3872 177
- Quản lý sinh viên ngoại trú 0292 3872 178
- Quản lý sinh viên nội trú 0292 3835 445
- Trung tâm Phục vụ sinh viên 0292 3872 274
- Văn phòng Trung tâm Phục vụ sinh viên 0292 3872 275
- Tổ Y tế ký túc xá khu II 0292 3872 115

→ Phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng phòng, ông Nguyễn Minh Trí This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 166
P. Trưởng phòng, ông Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3831 633
P. Trưởng phòng, ông Nguyễn Hứa Duy Khang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 297
- Bộ phận Nghiệp vụ đào tạo (Thắng, Nhân) 0292 3872 728
- Bộ phận Nghiệp vụ đào tạo (Phước, Trang, Tú, Anh) 0292 3831 156

→ Phòng Hợp tác Quốc tế

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng phòng, ông Lê Văn Lâm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 160
P. Trưởng phòng, ông Hứa Thái Nhân
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Tổ Văn phòng 0292 3838 262
- Tổ Quản lý dự án 0292 3872 190
- Văn phòng Dự án quốc tế 0292 3872 193
- Văn phòng Mekong 1000 0292 3872 191
0292 3872 192
- Văn phòng Sinh viên quốc tế 0292 3872 194
- Trung tâm Tư vấn hỗ trợ du học 0292 3734 682
0292 3734 683
0292 3739 900

→ Phòng Kế hoạch Tổng hợp

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng phòng, ông Dương Thanh Long This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3832 663
P. Trưởng phòng, ông Trịnh Ngọc Hòa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3830 206
P. Trưởng phòng, ông Nguyễn Trọng Hiếu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 168
- Fax Trường ĐHCT 0292 3838 474
- Văn phòng (Văn thư) 0292 3831 530
- Văn phòng (Lưu trữ) 0292 3838 237
- Văn phòng Tổ ôtô 0292 3838 137
- Phòng trực Tổ ôtô 0292 3872 200
- Bảo vệ khu Hiệu bộ 0292 3872 110
- Nhà khách số 1 - Khu I 0292 3838 065
- Nhà khách số 6 - Khu I 0292 3838 367

→ Phòng Quản lý Khoa Học

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng phòng ông Lê Nguyễn Đoan Khôi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 174
P. Trưởng phòng ông Phạm Minh Đức
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292.3832 917
- Tổ Kế hoạch hoạt động KHCN & Sở hữu trí tuệ 0292 3872 175
- Tổ Thông tin KHCN & Tạp chí 0292 3830 428
- Phòng thí nghiệm chuyên sâu 0292 3834 127

→ Phòng Quản trị Thiết bị

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng phòng, ông Nguyễn Văn Trí
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 189
P. Trưởng phòng ông Lê Thành Phiêu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 173
P. Trưởng phòng ông Trần Chính Phong
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3835529
- Tổ Quản trị (Thọ, Hưng, Thiêng, Le) 0292 3831 556
- Tổ Thiết bị (ông Dương Minh Hoàng) 0292 3872 155
- Tổ Thiết bị (Uyên, Nguyệt, Thiên Phú, Tuấn) 0292 3830 262
- Tổ Quản lý nhà học (ông Phạm Văn Út) 0292 3872 156
- Nhà học B1 0292 3872 100
- Nhà học C1 0292 3872 101
- Nhà học A1 0292 3872 102
- Nhà học A3 0292 3872 103
- Nhà học A4 0292 3872 104

→ Phòng Tài chính

PHÒNG TÀI CHÍNH
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng phòng, ông Nguyễn Văn Duyệt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3832 662
P. Trưởng phòng, ông Vũ Xuân Nam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 117
- Tổ Kế toán 0292 3872 118
- Tổ tài chính 0292 3872 120
- Kế toán dự án 0292 3872 119

→ Phòng Thanh tra Pháp chế

PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng phòng, bà Nguyễn Lan Hương
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918.736.747
P. Trưởng phòng, ông Lâm Bá Khánh Toàn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918 440 445
- Văn phòng 0292 3872 114

→ Phòng Tổ chức Cán bộ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng phòng, ông Lê Phi Hùng
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 172
P. Trưởng phòng bà Nguyễn Thị Kim Loan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 188
- Văn thư - Lưu trữ (Lợi - Thuy) 0292 3872 104
- Văn phòng 0292 3832 664

→ Ban QLDA Nâng cấp Trường ĐHCT

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÂNG CẤP TRƯỜNG ĐHCT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Giám đốc ông Trần Trung Tính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 073
P. Giám đốc, ông Trần Thanh Điền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 063
P. Giám đốc, ông Phạm Minh Đức This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 162
- Phụ trách Giám sát, Đánh giá 0292 3872 304
- Phụ trách Hành chính - Kế hoạch 0292 3872 063
- Phụ trách Phát triển nguồn nhân lực 0292 3872 162
- Phụ trách Quản lý Nghiên cứu 0292 3872 302
- Phụ trách Tài chính 0292 3872 244
- Phụ trách mua sắm đấu thầu 0292 3872 233
- Phụ trách quản lý Xây dựng 0292 3872 301

→ Nhà Xuất bản

NHÀ XUẤT BẢN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Giám đốc ông Trần Thanh Điện
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3830 307
P. Giám đốc bà Nguyễn Thi Kim Quyên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3839 982
- Ban biên tập 0292 3508 828
- Xưởng in 0292 3734 333

→ Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐHCT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tổng biên tập, ông Hà Thanh Toàn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3830 604
P. Tổng biên tập, ông Trần Ngọc Hải
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 202
Thư ký Tòa soạn, ông Trần Thanh Điện This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3830 307
- Văn phòng (cô Chi, ông Thanh, cô Đan) 0292 3872 157

→ Văn phòng đại diện Khoa Phát triển Nông thôn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
- Văn phòng 0292 3872 305

→ Văn phòng đại diện Trung tâm Giáo dục Quốc phòng

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
- Văn phòng 0292 3872 311

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 22366764

Đang trực tuyến: 276