Lịch làm việc tuần 04/10/2021 - 10/10/2021

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 04/10/2021

10g00: Họp chuẩn bị kế hoạch tổ chức cho Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào viên chức Trường ĐHCT đợt 1 năm 2021
BGH: Ô. Tính.
TP
: Hội đồng kiểm tra theo quyết định 2159/QĐ-ĐHCT
Tại: Phòng họp 2
13g30: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Khu Phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng
15g15: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Phòng thí nghiệm công nghệ cao
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng 

Thứ Ba 05/10/2021

8g00: Họp về Đề xuất chiến lược đào tạo giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn 2030
BGH-HĐT: Tất cả các thành viên
TP: Ban chỉ đạo, Tổ xây dựng chiến lược, đại diện lãnh đạo đơn vị đào tạo, PKHTH, PĐT, TTLKĐT, KSĐH, PTC, PTCCB, TTQLCL, PQTTB
Tại: Phòng họp 1 và https://meet.google.com
14g00: Họp Thường trực Hội đồng KH&ĐT Trường
BGH-CTHĐKH&ĐT: Ô. Toàn, Ô. Tính, Ô. Hải
TP: Theo Quyết định và Tổ thư ký; KSĐH, TTLKĐT, PTTPC (B. Hương), NXB (Ô. Điện)
Tại: Hội trường BGH
14g00: Họp trực tuyến về chuẩn bị cho đợt đánh giá ngoài từ xa 04 CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA
BGH: Ô. Trung.
TP
: KCNTT&TT (Ô.Thái), TTQLCL, TTTT&QTM, KMT&TNTN, KKHTN, KNNgh và các đơn vị liên quan (theo thư mời)
Tại: https://meet.google.com
15g00: Họp trực tuyến với Tổ chức Global Wales
BGH: Ô. Hải.
TP
: PHTQT, KNN, KNNgh, TTNN, KKT và theo thư mời
Tại: https://meet.google.com

Thứ Tư 06/10/2021

8g00: Họp trực tuyến rà soát Quy chế quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ Trường ĐHCT
BGH: Ô. Hải.
TP
: PQLKH, TCKH, PTC, PTTPC, PHTQT, PKHTH (Tổ soạn thảo)
Tại: https://meet.google.com
9g00: Trao đổi với Nhà thầu và Đơn vị Tư vấn về tiến độ thi công xây dựng của Gói thầu 1-1
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA, Nhà thầu UDIC, Đơn vị tư vấn
Tại: https://meet.google.com
13g30: Họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trường
BGH-BT.CTHĐT: Tất cả các thành viên.
TP
: Các ủy viên Hội đồng TĐ-KT và  Tổ Thư ký
Tại: Hội trường BGH và phòng họp 1
15g00: Họp chuẩn bị điều kiện học tập trung
BGH: Ô. Toàn, Ô. Tính, Ô. Trung
TP: PĐT, KSĐH, TTLKĐT, PCTSV, ĐTN, PCTCT, PQTTB, PKHTH
Tại: Hội trường BGH

Thứ Năm 07/10/2021

8g00: Hội ý bàn về Khai giảng năm học 2021-2022 của Trường ĐHCT (trực tuyến)
BGH-BT.CTHĐT: Tất cả các thành viên
TP: PKHTH, PĐT, PCTCT, PCTSV, PTCCB, TTTT&QTM, ĐTN, CĐ
Tại: Hội trường BGH
10g00: Họp về Quy định lấy ý kiến bên liên quan Trường ĐHCT (2021).
BGH: Ô. Trung.
TP
: TTQLCL và các đơn vị liên quan (theo thư mời).
Tại
: https://meet.google.com
14g00: Họp Tổ soạn thảo Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công của Trường ĐHCT
BGH:  Ô. Trung, Ô. Tính
TP:  Các thành viên theo QĐ số 1649/QĐ-ĐHCT 
Tại: Hội trường BGH

Thứ Sáu 08/10/2021

8g00: Tổ chức kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào viên chức Trường ĐHCT đợt 1 năm 2021
BGH: Ô. Tính.
TP
: Hội đồng kiểm tra theo quyết định 2159/QĐ-ĐHCT.
Tại
: Phòng họp 2
9g00: Họp về tiến độ thu thập các dữ liệu xếp hạng UI GreenMetric 2021
BGH: Ô. Trung.
TP
: TTQLCL và các đơn vị liên quan (theo thư mời).
Tại
: https://meet.google.com
9g00: Diễn đàn trực tuyến "Promoting Cooperation in the New Reality" (VP. VH Đài Bắc tổ chức)
BGH: Ô. Hải.
TP: PHTQT và theo thư mời
Tại: Phòng họp 1 và và https://zoom.us
14g00: Họp trực tuyến chuẩn bị công tác tổ chức Diễn đàn SDMD2022
BGH: Ô. Hải.
TP
: Văn phòng SDMD2045, PQLKH, PHTQT,  TTTTQTM
Tại: https://meet.google.com

Thứ Bảy 09/10/2021

   

Chủ Nhật 10/10/2021

   

Ghi chú:

 

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 23249641

Đang trực tuyến: 225