Lịch làm việc tuần 09/08/2021 - 15/08/2021

Ngày

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 09/08/2021

  13g30: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Khu Phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng
15g15: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Phòng thí nghiệm công nghệ cao
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng 

Thứ Ba 10/08/2021

8g30: Họp trực tuyến với JICA Tokyo về Dự án TC2 (PDM, PO, SDMD2045)
BGH: Ô. Toàn, Ô Tính, Ô. Hải
TP: Ô. Dũng và Tổ công tác
Tại: Phòng họp 1
14g00: Họp trực tuyến bàn công tác đào tạo của  năm học mới 2021-2022
BGH: Ô. Tính.
TP
: PĐT, KSĐH, TTLKĐT, PTC, PCTSV (tại phòng họp 1), đại diện lãnh đạo các đơn vị đào tạo (địa chỉ https://meet.google.com)
Tại: Phòng họp 1 và địa chỉ https://meet.google.com

Thứ Tư 11/08/2021

8g30: Họp trực tuyến với JICA Tokyo về Dự án TC2 (Các mô hình, PDM, PO)
BGH: Ô Tính, Ô. Hải
TP: Ô. Dũng và Tổ công tác
Tại: Phòng họp 1
9g00: Ký MoU với Tổ chức SEARCA (trực tuyến)
BGH: Ô. Toàn, Ô. Hải.
P
: PHTQT, KSĐH, PQLKH, KNNgh, KTS, VBĐKH
Tại: Hội trường BGH
14g00: Họp trực tuyến về xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 02/ĐU về Đẩy mạnh công bố khoa học và xuất bản quốc tế
BGH: Ô. Hải, Ô. Trung.
TP
: PQLKH, PHTQT, TCKH, PTC, TTTT-QTM, các đơn vị ĐT (thư mời)
Tại: Địa chỉ https://meet.google.com

Thứ Năm 12/08/2021

8g00: Họp trực tuyến bàn về Dự án Cù Lao Dung
BGH-BT-HĐT: Tất cả các thành viên
TP: KTS, PQLKH, PTTPC, PTV, PQTTB, PKHTH
Tại: Địa chỉ https://meet.google.com
 

Thứ Sáu 13/08/2021

8g00: Họp thông qua bổ sung và nâng cấp các chức năng cho các phần mềm khảo sát trực tuyến (OSS)
BGH: Ô. Trung.
P
: TTTT-QTM, TTQLCL, TTĐT-TH (Ô. NBHùng)
Tại: Địa chỉ https://meet.google.com
13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA
BGH: Ô.Tính.
TP
: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 
Tại: Phòng họp 2

Thứ Bảy 14/08/2021

   

Chủ Nhật 15/08/2021

   

Ghi chú:

Ngày 09/8/2021: Bắt đầu giảng dạy học kỳ I, năm học 2021 – 2022.

 

 

 

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 22891810

Đang trực tuyến: 469