Lịch làm việc tuần 21/06/2021 - 27/06/2021

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 21/06/2021

7g30: Hội ý BGH-CTHĐT-Thường trực Đảng ủy
Tại: Phòng khách 1
8g00: Họp giao ban đầu tuần
Tại: Hội trường BGH
9g00: Họp Tập thể lãnh đạo Trường
BGH-BT.CTHĐT-TVĐU: Tất cả các thành viên
Tại: Phòng họp 1
9g30: Họp BTV Đảng ủy Trường
Tại: Phòng khách 1

13g30: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Khu Phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
15g15: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Phòng thí nghiệm công nghệ cao
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng 
14g00: Họp bàn về quản trị - thiết bị ở Khu I
BGH: Ô. Toàn, Ô. Trung, Ô. Tính, Ô. Hải
TP: PQTTB, PTTPC (Bà Hương)
Tại: Phòng họp 1

Thứ Ba 22/06/2021

7g30: Họp chuẩn bị  kế hoạch Hội nghị tổng kết thực hiện NQ96-NQ/ĐU về NCKH
BGH-BT.CTHĐT: Ô. Phương, Ô. Tính, Ô. Hải. TP: PQLKH, VPĐU, PKHTH 
Tại: Phòng họp 2
08g00: Họp rà soát hệ thống Website Trường
BGH: Ô. Trung.
TP
: TTTT&QTM, TTCNPM, KCNTT&TT, TCKH (Ô.Điện)
Tại: Phòng họp 4
9g00: Hội thảo online Định hướng Khung Chiến lược Phát triển tỉnh Kiên Giang, tầm nhìn đến năm 2050
BGH: Ô. Toàn.
TP
: KMT&TNTN, MDI
Tại: Phòng họp 1
15g00: Họp BCH Đảng bộ Trường ĐHCT: (1) Làm việc với đoàn Giám sát Thành ủy, (2) xin chủ trương: cơ cấu tổ chức KKHCT,  chuyển Trường ĐHCT thành ĐHCT, (3) tổ chức sơ kết các Nghị quyết …
Tại: Hội trường BGH

Thứ Tư 23/06/2021

7g30: Họp bàn về quản trị - thiết bị ở Khu I
BGH: Ô. Trung.
TP
: PQTTB, PTTPC (Bà Hương)
Tại: Phòng họp 4
7g30: Họp nhóm chuẩn bị Đề án Diễn đàn phát triển bền vững ĐBSCL - tầm nhìn 2045
BGH: Ô. Hải.
TP
: PQLKH, PHTQT, HĐT, TCKH BQLDA ODA, TTTT&QTM
Tại:  Phòng họp 2
7g30: Bàn thống nhất tên PTN đầu tư từ Dự án ODA tại Khu phức hợp PTN và PTN Công nghệ cao
BGH: Ô. Tính.
TP
: Đại diện lãnh đạo các đơn vị hưởng thụ và quản lý PTN, CB phụ trách PTN, Đơn vị XD, Mua sắm BQLDA ODA, Ô.LVDũng
Tại: Hội trường 2
8g00: Họp Thường trực Hội đồng trường
BGH-BT.CTHĐT: Ô. Phương, Ô. Toàn
TP: Theo Quyết định.
Tại
: Phòng họp 1
13g30: Triển khai bồi dưỡng NVSP theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT và TT 12/2021/TT-BGDĐT
BGH: Ô. Tính.
TP
: KSP, KNN, BMGDTC, KKHCT, PTT-PC, PTC, PKHTH, TTLKĐT
Tại: Phòng họp 2
13g30
: Họp rà soát thuyết minh và dự trù kinh phí của mục Nâng cấp CSDL của dự án Kết dư - Đề án chuyển đổi số Trung tâm Học liệu
BGH
: Ô. Trung.
TP
: BQLDA ODA, NXB, TTTT&QTM, TTHL, Ô.LVDũng
Tại: Phòng họp 1
15g00: Họp xử lý về CV số 2320 của Bộ GDDT ngày 03/6/2021 về đầu tư công trung hạn
BGH: Ô. Toàn, Ô. Phương, Ô. Trung.
TP
: PQTTB, PTC
Tại: Phòng họp 1

Thứ Năm 24/06/2021

7g30: Họp bàn về hợp tác với các trường THPT trọng điểm vùng ĐBSCL
BGH: Ô. Hải, Ô. Tính, Ô. Toàn
TP: KSP, TTLKĐT, PQLKH, PKHTH, ĐTN - HSV
Tại: Phòng họp 1
13g30: Họp Ban chuyên môn Đảng ủy về Dự thảo Chỉ thị Cải cách thủ tục hành chính và CT Đẩy mạnh công bố khoa học quốc tế; triển khai các NQ
BGH-TVĐU: Ô. Tính, Ô. Trung
TP: Ban chuyên môn Đảng ủy, VPĐU
Tại: Phòng họp 1

Thứ Sáu 25/06/2021

7g30: Họp triển khai Quyết định 1649/QĐ-ĐHCT về thành lập Tổ soạn thảo quy chế quản lý, sử dụng tài sản công và đề án sử dụng tài sản…
BGH: Ô. Tính, Ô. Trung.
TP
: Theo Quyết định
Tại: Phòng họp 2
10g00: Họp Ban điều phối để rà soát hoạt động của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật 
BGH: Ô. Hải.
TP
: VP Dự án HTKT, BQLDA ODA, BĐP 3 LV Nông nghiệp, Thủy Sản và Môi trường  
Tại: VP. Dự án HTKT (Lầu 5)
13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA
BGH: Ô.Tính.
TP
: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 
Tại: Phòng họp 2
14g00: Họp Hội đồng trường Trường ĐHCT
BGH-BT.CTHĐT: Ô. Phương, Ô. Toàn, Ô. Tính, Ô. Trung.
TP
: Theo Quyết định
Tại: Hội trường BGH

Thứ Bảy 26/06/2021

   

Chủ Nhật 27/06/2021

   

Ghi chú:

- Ngày 27/6/2021: Đưa SV K46 đi học học phần GDQP&AN, đợt 1 (Học kỳ 3) tại Hòa An.

 

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 22366408

Đang trực tuyến: 436