Lịch làm việc tuần 07/06/2021 - 13/06/2021

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 07/06/2021

7g30: Hội ý BGH-CTHĐT-Thường trực Đảng ủy
Tại: Phòng khách 1
8g00: Họp giao ban đầu tuần
Tại: Hội trường BGH
9g00: Họp BTV Đảng ủy Trường
Tại: Phòng khách 1
13g30: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Khu Phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
14g00: Họp trực tuyến để bàn, trao đổi về việc hợp tác với Tập đoàn Sovico
BGH: Ô. Toàn, Ô. Hải.
TP
: PĐT, PQLKH, TTLKĐT, TTCGCN&DV, PKHTH
Tại: Phòng họp 1
15g15: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Phòng thí nghiệm công nghệ cao
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng 

Thứ Ba 08/06/2021

7g30: Họp bàn triển khai đào tạo thạc sĩ ngành PTNT tại Khoa PTNT, Hòa An
BGH: Ô. Tính.
TP
: KPTNT, VĐBSCL, KSĐH
Tại: Phòng khách 1
8g00: Họp với UBND phường Xuân Khánh về diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Xuân Khánh 2021
BGH: Ô. Toàn, Ô. Trung
TP: PCTCT, PQTTB, PCTSV, PTCCB
Tại: Phòng họp 1
9g00: Rà soát cấu trúc CSDL và tiến độ xây dựng kiến trúc mới hệ thống thông tin tích hợp Trường
BGH: Ô. Trung.
TP
: TTCNPM, TTTT&QTM, KCNTT&TT, BQLDAODA (Ô. Điền), HĐT (Ô.Thái)
Tại: Phòng họp 2
13g30: Họp rà soát phần mềm quản lý CSVC Trường
BGH: Ô. Trung
TP: TTTT&QTM, TTCNPM, PQTTB
Tại: Phòng họp 2
16g00: Họp với UBND TP. Cần Thơ để trao đổi về Dự án Khu Nông nghiệp CNC tại Vĩnh Thạnh
BGH:  Ô. Toàn, Ô. Hải.
TP
:  Ô LVDũng, PQLKH KNNgh, PQTTB, PKHTH
Tại: Sở Nông nghiệp & PTNT (xe khởi hành tại Nhà Điều hành lúc 15g45)

Thứ Tư 09/06/2021

7g30: Bàn về Quản lý, khai thác, sử dụng Trại Thủy sản, Dự án ODA – Nhật Bản
BGH:   Ô. Tính, Ô. Hải, Ô. Trung.
TP
: PQLKH, TTCNPM, TTTT&QTM, KTS (Lãnh đạo, Ban phối lĩnh vực TS, CB phụ trách các khu trại)
Tại:  Phòng họp 1
8g00: Hội nghị trực tuyến tập huấn cốt cán các CSGDĐH nghiệp vụ kiểm tra coi thi TN THPT 2021
BGH: Ô. Tính.
TP
: PTT-PC, PĐT, theo thư mời
Tại: Hội trường BGH
13g30: Thương thảo hợp đồng Gói thầu thiết bị 2-3
BGH-BT.CTHĐT: Ô. Toàn, Ô. Phương, Ô. Tính, Ô. Trung.
TP
: Thành viên Tổ thương thảo hợp đồng
Tại: Nhà khách số 1
14g00: Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Cần Thơ với Công ty Cổ phần Thủy sản Lộc Kim Chi 
BGH: Ô. Toàn, Ô. Hải
TP: PQLKH, PKHTH, KTS, KNNgh, TTLKĐT, KMT&TNTN, VNCBĐKH, theo thư mời
Tại: Hội trường BGH

Thứ Năm 10/06/2021

7g30: Họp Hội đồng nghiệm thu chính thức 04 đề tài dự án Hỗ trợ Kỹ thuật (Dự án ODA- Nhật Bản)
BGH: Ô. Tính.
TP
: Theo Thư mời
Tại: Phòng họp 2
7g30: Làm việc về hợp tác và NCKH-CGCN (Lĩnh vực 1: Ứng dụng CNC trong nông nghiệp, thủy sản, môi trường;  Lĩnh vực 2: Quản lý và sử dụng bền vững TNTN và Lĩnh vực 3: Công nghệ, CNTT-TT)
BGH: Ô. Hải.
TP
: PHTQT, PQLKH, TCKH, KTS, PKHTH, KNNgh, KMT&TNTT, KKHTN, KPTNT, KCN, KCNTT&TT, VCNSH, VNCBĐKH, thư mời
Tại: Hội trường BGH
13g30: Làm việc về hợp tác và NCKH-CGCN (Lĩnh vực 4: Khoa học giáo dục, Luật và Xã hội nhân văn;  Lĩnh vực 5: Phát triển kinh tế, thị trường)
BGH: Ô. Hải.
TP
: PHTQT, PQLKH, TCKH, KSP, PKHTH, KKHCT, KNN, KL, KKHXH&NV, KKT, VNCPT ĐBSCL, thư mời.
Tại
: Hội trường BGH
13g30: Bàn về công tác tài chính và việc tổ chức thực hiện các lớp BDNVSP theo TT 11/2021/TT-BGDĐT và TT 12/2021/TT-BGDĐT
BGH: Ô. Tính.
TP
: TTLKĐT, KSP, KNN, KKHCT, BMGDTC, PTT-PC, PTC, PKHTH
Tại: Phòng họp 4, Lầu 8

Thứ Sáu 11/06/2021

7g30: Họp BCĐ và Tổ công tác xây dựng Đề án chuyển Trường ĐHCT thành ĐHCT
BGH-BT.CTHĐT: Tất cả các thành viên
TP: Theo Quyết định 1537/QQĐ-ĐHCT
Tại: Hội trường BGH
10g00Họp Ban điều phối để rà soát hoạt động của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật 
BGH: Ô. Hải.
TP
: VP Dự án TC, BQLDA ODA, BĐP 03 LV Nông nghiệp, Thủy sản và Môi trường  
Tại: VP Dự án HTKT (Lầu 5, NĐH)
13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA
BGH: Ô.Tính.
TP
: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 
Tại: Phòng họp 2
14g00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường
BGH-BT.CTHĐT: Tất cả các thành viên
TP: Theo Quyết định 1398/QĐ-ĐHCT
Tại: Hội trường BGH

Thứ Bảy 12/06/2021

   

Chủ Nhật 13/06/2021

   

Ghi chú:

- 13g30 ngày 08/6/2021: CĐ Trường tổ chức tập huấn cán bộ Công đoàn trực tuyến, tại Hội trường 2.

 

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 21914895

Đang trực tuyến: 897