Lịch làm việc tuần 24/05/2021 - 30/05/2021

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 24/05/2021

7g30: Hội ý BGH-CTHĐT-Thường trực Đảng ủy
Tại: Phòng khách 1
8g00: Họp giao ban đầu tuần
Tại: Hội trường BGH
9g00: Họp BTV Đảng ủy Trường
Tại: Phòng khách 1
13g30: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Khu Phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
14g00: Họp trực tuyến với Cty Sekisho Việt Nam
BGH: Ô. Hải.
TP
: PHTQT, PQLKH
Tại: Phòng họp 1
15g15: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Phòng thí nghiệm công nghệ cao
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng 

Thứ Ba 25/05/2021

8g00: Làm việc với Công ty Cổ phần UV
BGH: Ô Hải.
TP
: KTS
Tại: Ninh Thuận
9g00: Họp triển khai xây dựng nội qui và an toàn phòng thí nghiệm trong Dự án ODA - Nhật Bản
BGH: Ô. Trung
TP: VP Dự án HTKT, BQLDA ODA, PQTTB  
Tại: VP Dự án HTKT (Lầu 5, NĐH)
13g30: Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo
BGH: Ô. Toàn
TP: CĐ, PTC, KCNTT&TT, PTCCB
Tại: Phòng họp 1
13g30: Trung tâm Công nghệ Phần mềm giới thiệu về phần mềm "Quản lý hội nghị, hội thảo"
BGH: Ô. Trung, Ô. Hải
TP
: TTCNPM, TTTT&QTM, TCKH, KMT&TNTN (Ô. Lộc & Ô. Quang) PQLKH
Tại: Phòng họp 2
15g00: Họp tập thể lãnh đạo Trường
BGH-BT.CTHĐT-TVĐU: Tất cả các thành viên
TP: PTCCB.
Tại: Phòng họp 1
16g00: Họp BCH Đảng bộ Trường ĐHCT
Tại: Hội trường BGH

Thứ Tư 26/05/2021

7g30: Họp rà soát tổ chức thực hiện các lớp BDNVSP theo TT 11/2021/TT-BGDĐT và TT 12/2021/TT-BGDĐT
BGH: Ô. Tính.
TP
: TTLKĐT, KSP, KNN, KKHCT, BMGDTC, PTT-PC, PTC, PKHTH
Tại: Phòng họp 1
15g00: Họp rà soát tiến độ xây dựng "Phân hệ quản lý Biểu mẫu, hoạt động kiểm định chất lượng" trong hệ thống tin tích hợp Trường
BGH: Ô. Trung.
TP
: TTCNPM, TTTT&QTM, TTQLCL, KCNTT&TT (Ô. NBHùng)
Tại: Phòng họp 2

Thứ Năm 27/05/2021

7g30: Rà soát phần mềm Quản lý Hợp tác Quốc tế
BGH: Ô. Hải, Ô Trung
TP:  PHTQT, TTTT&QTM, TTCNPM
Tại: Phòng họp 2
9g00:  Làm việc về công tác Xuất bản
BGH-BT.CTHĐT: Ô. Phương, Ô. Hải, Ô Trung
TP:  NXB, Tạp chí KH
Tại: Phòng họp 2
14g00: Họp trực tuyến với Cty JP EVCC Nhật Bản
BGH: Ô. Hải.
TP
: PHTQT, TTTVHTKNSV, TTLKĐT và theo thư mời
Tại: Phòng họp 1

Thứ Sáu 28/05/2021

9g00: Dự Tọa đàm với Hiệp hội nuôi biển (VSA) về Nuôi biển và ven biển ở ĐBSCL
BGH:  Ô Hải.
TP
: KTS, PQLKH
Tại:  Khoa Thủy sản
13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA
BGH: Ô.Tính.
TP
: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 
Tại: Phòng họp 2
15g00: Họp Ban điều phối rà soát hoạt động của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật 
BGH: Ô. Hải.  
TP
: VP Dự án HTKT, BQLDA ODA, Ban điều phối 03 Lĩnh vực Nông nghiệp, Thủy Sản và Môi trường  
Tại: VP Dự án HTKT (Lầu 5, NĐH)

Thứ Bảy 29/05/2021

   

Chủ Nhật 30/05/2021

   

Ghi chú:

 - 8g00 ngày 26/5/2021: Ban thư ký Chương trình BUILD-IT và các đơn vị có liên quan trả lời phỏng vấn trực tuyến của USAID về tác động của chương trình BUILD-IT tại Phòng họp 1.

 

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 21914804

Đang trực tuyến: 788