Lịch làm việc tuần 23/11/2020 - 29/11/2020

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 23/11/2020

7g15: Hội ý BGH-CTHĐT-Thường trực Đảng ủy
Tại: Phòng khách 1
8g00: Họp giao ban đầu tuần
Tại: Hội trường BGH
8g00: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa Công nghệ
TP: CĐ, HĐT, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PTC, PKHTH
Tại: Hội trường KCN
9g00: Họp BTV Đảng ủy Trường
Tại: Phòng khách 1
9g30: Hội thảo "Hoạch định chiến lược và chỉ tiêu phát triển Khoa Ngoại ngữ, giai đoạn 2020-2025"
BGH: Bà Hiền
Tại: Hội trường Khoa Ngoại ngữ, Khu I
10g00: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường lấy ý kiến về bổ nhiệm lại Hiệu trưởng ĐHCT
Tại: Phòng khách 1
10g30: Họp Đảng ủy Trường lấy ý kiến về bổ nhiệm lại Hiệu trưởng ĐHCT
Tại: Hội trường BGH
13g30: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Khu Phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
13g30: Chia sẻ kinh nghiệm đánh giá ngoài KNN
BGH: Bà Hiền.
TP
: Lãnh đạo và VC tham gia ĐGN 2 CTĐT của KNN; lãnh đạo và VC tham gia TĐG của 5 CTĐT sẽ ĐGN  của KSP và KCN; VC được cử tham gia ĐGN 02 CTĐT của KNN; TTQLCL, PKHTH, PTCCB, PĐT, PQTTB, PCTSV, PQLKH, TTTT&QTM, TTHL  
Tại: Hội trường BGH
14g00: Tiếp Đoàn Đại sứ Liên minh Châu Âu tại VN
BGH: Ô. Toàn.
TP
: PHTQT, KKHTN, KCN, KTS, KNNgh, KMT&TNTN, VBĐKH, VNCPTĐBSCL, KKHXH&NV và theo thư mời
Tại: Phòng họp 1
15g15: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Phòng thí nghiệm công nghệ cao
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng

Thứ Ba 24/11/2020

7g30: Dự phiên khai mạc đánh giá 36 Chương trình nghiên cứu trong Dự án ODA  
BGH-CTHĐT: Tất cả các thành viên
TP: BQLDA.ODA và theo thư mời
Tại: Hội trường 1, Lầu 5
8g00: Dự hội thảo đánh giá tiến độ thực hiện 12 Chương trình nghiên cứu lĩnh vực Môi trường-ODA
BGH: Bà Hiền, Ô Tính
TP: BQLDA.ODA, thành viên 12 CTNC, thư mời
Tại: Hội trường 1, Lầu 5
8g30: Kiểm tra, giám sát Đảng bộ Khoa KHCT
BGH-TVĐU: Ô. Toàn.
TP
: Thành viên đoàn
Tại: VP. Khoa Khoa học Chính trị
13g30: Họp Ban tổ chức Olympic Tin học sinh viên toàn quốc và lập trình ICPC năm 2020
BGH: Ô. Toàn, Ô. Tính.
TP
: Theo quyết định
Tại: Phòng họp 1
15g00: Họp về việc chấn chỉnh công tác thanh quyết toán và đôn đốc tiến độ giải ngân của Trường
BGH-CTHĐT: Tất cả các thành viên
TP: PTC, PHTQT, PKHTH, BQLODA, PQTTB, Đề án NNQG2020, TCKH
Tại: Phòng họp 1
17g30
: Tiếp Đoàn Vụ Giáo dục thể chất
BGH: Ô. Toàn. TP: BMGDTC (Ô. Hòa)
Tại: Phòng khách 1

Thứ Tư 25/11/2020

8g00: Dự hội thảo đánh giá tiến độ thực hiện 16 Chương trình NC lĩnh vực Nông nghiệp - ODA  
BGH: Ô Tính.
TP
: BQLDA.ODA, CN và thành viên 16 CTNC lĩnh vực Nông nghiệp, theo thư mời
Tại: Hội trường 1, Lầu 5
9g30: Tiếp đoàn Trường ĐH. Mỏ - Địa chất
BGH: Ô. Toàn. TP: PHTQT, PCTSV, PTCCB, PTC
Tại: Phòng họp 1
14g00: Kiểm tra, giám sát Chi bộ TTNN
BTVĐU: Ô. Toàn.
TP
: Các thành viên đoàn
Tại: VP. Trung tâm Ngoại ngữ

Thứ Năm 26/11/2020

8g00: Dự hội thảo đánh giá tiến độ thực hiện 8 Chương trình nghiên cứu lĩnh vực Thủy sản - ODA
CTHĐT-BGH: Ô Phương, Ô Tính
TP: BQLDA.ODA, thành viên 8 CTNC, thư mời
Tại: Hội trường 1, Lầu 5
8g00: Dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo và KĐCLGD ĐH, CĐSP giai đoạn 2011-2020
BGH: Bà Hiền.
TP
: TTQLCL
Tại: Trường ĐH. Văn Lang, 69/68 Đặng Thùy Trâm
8g00: Hội nghị tham vấn về “Dự thảo Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 (do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức)
BGH: Ô. Toàn. 
Tại
: Vinpearl Cần Thơ Hotel
10g00: Tiếp Tham tán khoa học - Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội
BGH: Ô. Toàn.
TP
: PHTQT, PQLKH, PĐT, KCN, KCNTT&TT và theo thư mời
Tại: Phòng họp 1
13g30: Hội nghị Liên kết Giáo dục Quốc phòng và An ninh NH 2020-2021
BGH: Ô. Toàn.
TP
: Theo thư mời
Tại: Hội trường BGH

Thứ Sáu 27/11/2020

7g30: Kiểm tra, giám sát Đảng bộ Khoa CN
CTHĐT-BTĐU: Ô. Phương.
TP
: Thành viên đoàn
Tại: VP. Khoa Công nghệ
7g30: Thẩm định giá Nâng cấp các chức năng trên hệ thống tích hợp
BGH: Ô. Tính.
TP
: TTCNPM, TTTT&QTM, PĐT, Tổ thẩm định giá phần mềm, TTLKĐT, PCTSV, PTC, PCTSV, KSĐH, TCKH
Tại: Phòng họp 2
9g00: Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường lấy ý kiến về bổ nhiệm lại Hiệu trưởng
TP: Theo thông báo
Tại: Hội trường Rùa
13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA
BGH: Ô.Tính.
TP
: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 
Tại: Phòng họp 2
13g30: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng ĐHCT
Tại: Phòng khách 1
14g30: Hội nghị Đảng ủy Trường về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng ĐHCT
Tại: Hội trường BGH
15g30: Họp Hội đồng Trường về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng ĐHCT
Tại: Hội trường BGH

Thứ Bảy 28/11/2020

7g30: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa Sư phạm
BGH: Ô. Tính.
TP
: CĐ, HĐT, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PTC, PKHTH
Tại: Hội trường KSP
8g00: Lễ trao bằng TN ĐH hệ VLVH và Từ xa
BGH: Ô. Toàn.
TP
: TTLKĐT, theo thư mời
Tại: Hội trường Rùa
14g00: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa Dự bị Dân tộc
BGH: Bà Hiền.
TP
: CĐ, PTCCB, PĐT, PQTTB
Tại: Phòng họp KDBDT
14g30: Tiếp Sở NN&PTNT Cà Mau về NCKH
BGH: Ô. Toàn.
TP
: PQLKH, theo thư mời
Tại: Phòng họp 2
15g00: Dự Hội nghị VC-NLĐ BM.GDTC
BGH: Ô. Tính.
TP
: CĐ, HĐT, PĐT, PQTTB, PTCCB, PTC, PKHTH
Tại: Phòng họp BM.GDTC

Chủ Nhật 29/11/2020

8g00: Dự khai mạc Hội thảo chuyên đề “Kỹ năng công nghệ số 2020” (Quỹ Dariu hỗ trợ)
BGH: Ô. Tính.
TP
: KSP, theo thư mời
Tại: Hội trường Rùa
 

Ghi chú:

- 9g30 ngày 23/11/2020: KNN Hội thảo "Hoạch định chiến lược và chỉ tiêu phát triển Khoa Ngoại ngữ giai đoạn 2020-2025".

- 14g00 ngày 23/11/2020: Đại sứ Liên minh Châu Âu trình bày "30 năm: Quan hệ Châu Âu - Việt Nam" tại Hội trường 2, Lầu 6.

- Ngày 24-25/11/2020: BT-CTHĐT (Ô. Phương) tiếp xúc cử tri Cái Răng, Phong Điền và Ninh Kiều.

- Ngày 24-29/11/2020: BQLDA ODA làm việc với các ĐH: Hokkaido, TUAT, KIT, Nagasaki, Kagoshima.

- Ngày 24/11/2020: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra 2020 nội bộ Trường, tại Hội trường 2.

- Ngày 27/11/2020: TTQLCL chia sẻ kinh nghiệm quan sát viên đánh giá từ xa AUN-QA, tại Hội trường BGH.

- Ngày 27/11/2020: KMT&TNTN Hội thảo “tiếp cận đa lĩnh vực trong bảo vệ môi trường để phát triển bền vững” trong khuôn khổ Dự án ODA - Nhật Bản, tại Hội trường 1 và Hội trường 2

- Ngày 28/11/2020: Khoa Kinh tế tổ chức ngày Hội chợ việc làm năm 2020, tại khuôn viên KKT.

- Ngày 28/11/2020: KNN tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng ĐT ngoại ngữ tiếng Pháp, tại KNN.

- Ngày 28/11/2020: BT-CTHĐT (Ô. Phương) dự tổng kết Chương trình Tây Nam Bộ ở Bến Tre.

- Ngày 28/11/2020: KNNgh Hội thảo Khoa  học về nông nghiệp năm 2020 trong khuôn khổ Dự án ODA- Nhật Bản, tại Hội trường B007, KNNgh.

- Ngày 29/11-02/12/2020: Khoa Nông nghiệp làm việc với chuyên gia tổ chức CIAT.

-Ngày 29/11/2020: KSP tổ chức Hội thảo chuyên đề “Kỹ năng công nghệ số 2020” (Quỹ Dariu hỗ trợ).

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 20751256

Đang trực tuyến: 690