Lịch làm việc tuần 04/05/2020 - 10/05/2020

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 04/05/2020

8g30: Họp lấy ý kiến về báo cáo Tự đánh giá CTĐT cử nhân Sư phạm tiếng Anh và CTĐT thạc sĩ LL&PPDH BM tiếng Anh
BGH: Ô. Dũng.
TP
: Thành viên của Hội đồng TĐG CTĐT ngành CN SPTA và ThS LL&PPDHBMTA
Tại: Hội trường Khoa Ngoại ngữ
9g30: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Khu Phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng
14g00: Hội thảo lấy ý kiến giảng viên, VC-NLĐ về dự thảo “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ”
BGH-CTHĐT: Tất cả các thành viên
TP: HĐT, CĐ, ĐTN, HCCB, đại diện lãnh các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường và theo thơ mời
Tại: Hội trường 4 – Lầu 8
14g30: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Phòng thí nghiệm công nghệ cao
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng
15g00: Họp về Dự án Hỗ trợ kỹ thuật pha 2, lĩnh vực Nông nghiệp (tài trợ của CP Nhật Bản)
BGH: Ô. Dũng.
TP
: Ban soạn thảo dự án KNNgh
Tại: Phòng họp 1

Thứ Ba 05/05/2020

  14g00: Họp lấy ý kiến về báo cáo Tự đánh giá CTĐT cử nhân Sư phạm Sinh học
BGH: Ô. Dũng.
TP
: Thành viên của Hội đồng TĐG CTĐT ngành CN SPSH
Tại: Phòng họp 1

Thứ Tư 06/05/2020

7g30: Họp lấy ý kiến về báo cáo Tự đánh giá CTĐT cử nhân Sư phạm Vật lý
BGH: Ô. Dũng.
TP
: Thành viên của Hội đồng TĐG CTĐT ngành CN SPVL
Tại: Phòng họp 1
10g00: Bàn hợp tác với  Trường Đại học Future Generations (FGU) - Hoa Kỳ
BGH: Ô. Dũng.
TP
: PHTQT, KSĐH, KNN (Bà Yến), TTNN, MDI, VNCBĐKH (Ô.Trung), Trường THPHTH SP, TTLKĐT
Tại: Phòng họp 1
14g00: Họp lấy ý kiến về báo cáo Tự đánh giá CTĐT ngành CN Sư phạm GDTC
BGH: Ô. Dũng.
TP
: Thành viên của Hội đồng TĐG CTĐT ngành CN SPGDTC
Tại: Hội trường BGH

Thứ Năm 07/05/2020

10g00: Họp Ban soạn thảo dự án Dự án Hỗ trợ kỹ thuật pha 2 (tài trợ của CP Nhật Bản)
BGH: Ô. Dũng.
TP
: Theo thư mời
Tại: Phòng họp  1
14g00: Họp lấy ý kiến về báo cáo Tự đánh giá CTĐT cử nhân Sư phạm Hóa học
BGH: Ô. Dũng.
TP
: Thành viên của Hội đồng TĐG CTĐT ngành CN SPHH
Tại: Phòng họp 1

Thứ Sáu 08/05/2020

7g30: Đại hội Đảng bộ Khoa Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2020-2022 ((Đại hội điểm)
BTVĐU: Tất cả các thành viên
TP: Theo thông báo số 59-TB/ĐU
Tại: Hội trường 2, Lầu 6
13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA
BGH: Ô.Tính.
TP
: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 
Tại: Phòng họp 2
14g00: Họp Kỳ thứ năm của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ, nhiệm kỳ 2017-2022
Tại: Hội trường Ban Giám hiệu

Thứ Bảy 09/05/2020

7g30: Đại hội Chi bộ Phòng Công tác sinh viên, nhiệm kỳ 2020-2022 ((Đại hội điểm)
BTVĐU: Tất cả các thành viên
TP: Theo thông báo số 59-TB/ĐU
Tại: Hội trường 2, Lầu 6
14g00: Họp lấy ý kiến về báo cáo Tự đánh giá CTĐT cử nhân Sư phạm Ngữ văn
BGH: Ô. Dũng.
TP
: Thành viên của Hội đồng TĐG CTĐT ngành CN SPNV
Tại: Phòng họp 1

Chủ Nhật 10/05/2020

7g30: Đại hội Đảng bộ Khoa Khoa học Tự nhiên, nhiệm kỳ 2020-2022
BTVĐU: Các thành viên.
TP
: BTC, UBKT, VPĐU
Tại: Hội trường 2, Lầu 6
 

Ghi chú:

- Ngày 04/5/2020: Trường bắt đầu dạy và học tập trung theo Thông báo số 764/TB-ĐHCT.

- Ngày 04-24/5/2020: SV học Học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh - đợt 5,  tại Hòa An.

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 20364912

Đang trực tuyến: 918