Lịch làm việc tuần 16/09/2019 - 22/09/2019

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 16/09/2019

8g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV Viện ĐBSCL và BM.GDTC
BGH: Bà Hiền.
Tại
: Hội trường Rùa
8g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa Luật
BGH-TVĐU: Ô. Dũng.
TP
: CĐ, HĐT, PĐT, KSĐH, TTLKĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PTC
Tại: Hội trường Khoa Luật
9g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Trung tâm Ngoại ngữ
BGH-TVĐU: Ô. Tính.
TP
: CĐ, HĐT, TTLKĐT, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PTC
Tại: Hội trường Trung tâm Ngoại ngữ, Khu I
13g30: Ký MoU với Đại học Okayama - Nhật Bản
BGH: Ô. Dũng.
TP
: KSĐH, PHTQT, KNNgh, KTS, KMT&TNTN và theo thư mời
Tại: Phòng họp 1
13g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa KHTN
BGH-TVĐU: Bà Hiền.
TP
: CĐ, HĐT, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH, PTCCB, PTC.
Tại
: Phòng chuyên đề KKHTN
14g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Viện CNSH
BGH-TVĐU: Ô. Toàn.
TP
: CĐ, HĐT, PĐT, KSĐH, TTLKĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PTC.
Tại
: Phòng 106, Viện CNSH
14g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa MT&TNTN
BGH-TVĐU: Ô. Tính.
TP
: CĐ, HĐT, PĐT, KSĐH, TTLKĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PTC. 
Tại
: Hội trường 1, KMT&TNTN

Thứ Ba 17/09/2019

7g30: Họp Thường trực Hội đồng Khoa học & ĐT
BGH-CTHĐT: Tất cả các thành viên
TP: Theo Quyết định và thư mời
Tại: Phòng họp 1
8g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV KNNgh
BGH: Ô. Tính.
Tại
: Hội trường Rùa
14g00: Sơ kết hợp tác giữa Trường ĐHCT với huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang
BGH: Ô. Toàn. TP: Theo thông báo
Tại: UBND huyện An Biên – Kiên Giang
14g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV KTS
BGH: Ô. Tính.
Tại
: Hội trường Rùa

Thứ Tư 18/09/2019

8g00: Trao tặng máy tính cho TS mới tốt nghiệp
BGH: Ô. Toàn
TP: Các tân tiến sĩ, PTCCB, PQTTB
Tại: Hội trường 2, Lầu 6
8g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Trung tâm Học liệu
BGH-TVĐU: Ô. Tính.
TP
: CĐ, HĐT, TTLKĐT, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PTC
Tại: Hội trường Trung tâm Học liệu
8g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV KKT
BGH: Ô. Dũng.
Tại
: Hội trường Rùa
13g30: Họp xét tuyển Chương trình chất lượng cao và Chương trình tiên tiến (Phương thức B)
BGH: Ô. Toàn, Bà Hiền, Ô. Tính
TP:  PĐT,  PCTSV,  PQTTB, PTC, PTT-PC, PKHTH, TTĐGNLNN, KNN, KKT, KCN, KTS, KCNTT&TT, KNN&SHƯD, VNC&PTCNSH 
Tại: Phòng họp 2
14g00: Lễ trao bằng tốt nghiệp SV KMT&TNTN
BGH: Ô. Tính.
Tại
: Hội trường Rùa
14g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Bộ môn GDTC
BGH-TVĐU: Ô. Dũng.
TP
: CĐ, HĐT, PĐT, PTC, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PTCCB
Tại: Phòng họp BM.GDTC
14g30: Dự Toạ đàm giới thiệu Chương trình KC-4.0/19-25 tại TP. Cần Thơ (Bộ KH&CN tổ chức)
BGH: Ô. Toàn.
TP
: PQLKH và thư mời
Tại: Hội trường BGH

Thứ Năm 19/09/2019

8g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV KKHXH&NV
BGH: Ô. Tính.
Tại
: Hội trường Rùa
8g30: Dự Lễ Khai giảng NH 2019-2020 của Trường Cao đẳng Kiên Giang
TP: BGH, TTLKĐT
Tại: Trường Cao đẳng Kiên Giang
8g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa PTNT
BGH-TVĐU: Ô. Tính.
TP
: CĐ, HĐT, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PKHTH, PTC
Tại: Hội trường Khoa PTNT
9g00: Dự khai mạc Hội nghị Khoa học Quốc tế Chăn nuôi và Môi trường lần thứ II (APE2019)
BGH: Ô. Toàn.
TP
: Theo thư mời
Tại: Hội trường B007, KNNgh
14g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa NN
BGH-TVĐU: Ô. Toàn.
TP
: CĐ, HĐT, PĐT, PTC, KSĐH, TTLKĐT, PQLKH, PQTTB, PTCCB
Tại: Hội trường Khoa KNN
14g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa KHCT
BGH-TVĐU: Ô. Dũng.
TP
: CĐ, HĐT, PĐT, PTC, KSĐH, TTLKĐT, PQLKH, PQTTB, PTCCB
Tại: Hội trường Khoa KHCT
14g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Trung tâm CNPM
BGH-TVĐU: Bà Hiền.
TP
: CĐ, HĐT, PĐT, PHTQT, PQTTB, PTCCB, PTC
Tại: Hội trường Trung tâm CNPM
14g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV KL
BGH: Ô. Tính.
Tại
: Hội trường Rùa

Thứ Sáu 20/09/2019

8g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV KCNTT&TT
BGH: Bà Hiền.
Tại
: Hội trường Rùa
13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA
BGH: Ô.Tính.
TP
: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 
Tại: Phòng họp 2
13g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa Thủy sản
BGH-TVĐU: Ô. Tính.
TP
: CĐ, HĐT, PĐT, KSĐH, TTLKĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PTC, PKHTH
Tại: Hội trường Khoa Thủy sản
13g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa NNgh
BGH-TVĐU: Ô. Toàn.
TP
: CĐ, HĐT, PĐT, PTC, KSĐH, TTLKĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PKHTH
Tại: Hội trường 007B-Khoa KNNgh
14g00: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chuyên đề năm 2019
BGH-TVĐU: Ô. Dũng.
TP
: Tổ công tác
Tại: Chi bộ Phòng CTSV
14g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV KCN
BGH: Bà Hiền.
Tại
: Hội trường Rùa

Thứ Bảy 21/09/2019

7g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa KT
BGH-TVĐU: Ô. Tính.
TP
: CĐ, HĐT, PĐT, PTC, KSĐH, TTLKĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PKHTH.
Tại
: Hội trường Khoa KT
7g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa SP
BGH-TVĐU: Bà Hiền.
TP
: CĐ, HĐT, PĐT, PTC, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PTCCB, PKHTH
Tại: Hội trường Khoa SP
8g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV VCNSH
BGH: Ô. Toàn.
Tại
: Hội trường Rùa
8g00: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
BGH-TVĐU: Ô. Dũng.
TP
: Tổ công tác
Tại: Đảng bộ Khoa KHXH&NV
14g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV KKHTN
BGH: Ô. Tính.
Tại
: Hội trường Rùa

Chủ Nhật 22/09/2019

8g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV KPTNT
BGH: Ô. Tính.
Tại
: Hội trường Rùa
 

Ghi chú:

- Ngày 16-17/9/2019: SV Trường Đại học Hokkaido (Nhật Bản) đến trao đổi và giao lưu văn hóa.

- Ngày 16-22/9/2019: BQLDA ODA làm việc với các chuyên gia ĐH. Kagoshima, TUAT – Nhật Bản.

- Ngày 16-20/9/2019: TTHL tổ chức Hội sách mùa khai trường năm 2019, tại tầng trệt TTHL.

- Ngày 16/9-15/12/2019: KSP tiếp nhận 01 NCS Trường ĐH. CN King Mongkut – Thái Lan.

- Ngày 16/9-06/12/2019: KNN tiếp nhận 02 SV Trường ĐH. Rangsit – Thái Lan đến làm việc.

- Ngày 17-22/9/2019: YARIV làm việc với các chuyên gia Cty Yanmar - Nhật Bản.

- 9g00 ngày 19/9/2019: Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tổ chức giao lưu với SV tại American Hangout - TTHL.

- 16g00 ngày 19/9/2019: Tổng lãnh sự Hoa Kỳ giới thiệu chương trình học giả Fulbright tại Hội trường 2, lầu 6.

- Ngày 19-20/9/2019: KNNgh làm việc với chuyên gia của Trường ĐH. Melbourne – Úc.

- 18g00 ngày 20/9/2019: Lễ bế giảng chương trình Access gđ 2017-2019 do TLS Hoa Kỳ tài trợ, tại TTNN.

- 7g30 ngày 22/9/2019: Khai giảng Lớp cảm tình Đảng dành cho SV năm 2019, tại Nhà Điều hành.

- Ngày 22-27/9/2019: BGH (Ô. Toàn) đi Úc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo Bang Victoria.

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 19289773

Đang trực tuyến: 318