Lịch làm việc tuần 02/09/2019 - 08/09/2019

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 02/09/2019

Lễ Quốc Khánh 02-9

Thứ Ba 03/09/2019

7g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2019-2020 (Nhóm N25)
BGH: Ô. Dũng.
TP
: Theo Kế hoạch 1518/KH-ĐHCT
Tại: Hội trường Rùa
13g30: Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU của Thành ủy Cần Thơ
BGH-TVĐU: Bà Hiền
Tại: Hội trường các Ban xây dựng Đảng
14g00: Kiểm tra, giám sát chuyên đề về nâng cao năng lực ngoại ngữ sinh viên ĐHCT và công tác phát triển và sử dụng nguồn lực cán bộ
BGH-TVĐU: Ô. Tính.
TP
: Tổ công tác
Tại: Đảng bộ Khoa Thủy sản
15g30: Kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác phát triển và sử dụng nguồn lực cán bộ
BGH-TVĐU: Ô. Tính.
TP
: Tổ công tác
Tại: Chi bộ TT.Công nghệ phần mềm

Thứ Tư 04/09/2019

7g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2019-2020 (Nhóm N26)
BGH-CTHĐT: Ô. Phương.
TP
: Theo Kế hoạch 1518/KH-ĐHCT
Tại: Hội trường Rùa
8g00: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016
BGH-TVĐU: Ô. Phương.
TP
: Tổ công tác
Tại: Chi bộ Thông tin – Nhà xuất bản
14g00: Giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện dân chủ; lãnh đạo và chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc quản lý rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên,...
BGH-TVĐU: Ô. Phương.
TP
: Tổ công tác Tại: Đảng bộ Khoa Môi trường và TNTN

Thứ Năm 05/09/2019

7g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2019-2020 (Nhóm N27)
BGH: Bà Hiền. TP: Theo Kế hoạch 1518/KH-ĐHCT
Tại: Hội trường Rùa
7g30: Dự Khai giảng NH2019-2020 Trường THPT Thực hành Sư phạm - ĐHCT
BGH: Ô. Toàn và các thành viên.
TP
: Theo thư mời
Tại: Trường THPT Thực hành Sư phạm
8g00: Họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về họp về giải ngân vốn nước ngoài năm 2019
BGH: Ô. Tính
Tại: VP. Bộ Kế hoạch & ĐT
 

Thứ Sáu 06/09/2019

7g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2019-2020 (Nhóm N28)
BGH: Ô. Tính.
TP
: Theo Kế hoạch 1518/KH-ĐHCT
Tại: Hội trường Rùa
8g00: Tiếp Hiệp hội nước Hà Lan 
BGH: Ô. Dũng
TP: PHTQT, KMT&TNTN và theo thư mời 
Tại: Phòng họp 1
13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA
BGH: Ô.Tính.
TP
: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 
Tại: Phòng họp 2
15g00: Kiểm tra công tác tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019-2020
BGH: Ô. Toàn, Ô. Tính
TP: CĐ, ĐTN, PKHTH, PCTCT, PĐT, KSĐH, PCTSV, PTCCB, PQTTB, PHTQT, PTC
Tại: Hội trường Rùa

Thứ Bảy 07/09/2019

8g30: Lễ Khai giảng năm học mới 2019-2020
BGH-HĐT-ĐU: Tất cả các thành viên
TP: Theo Thông báo và thư mời
Tại: Hội trường Rùa
 

Chủ Nhật 08/09/2019

7g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2019-2020 (Nhóm N30)
BGH: Ô. Tính.
TP
: Theo Kế hoạch 1518/KH-ĐHCT
Tại: Hội trường Rùa
 

Ghi chú:

- Ngày 05-08/9/2019: CTHĐT (Ô. Phương) họp Hội đồng CDGS liên ngành CN-TY-TS, tại Hà Nội.

- 10g00 ngày 06/9/2019: PHTQT tiếp Đại học GAKUSHUIN - Nhật Bản đến giao lưu.

- Ngày 07-10/9/2019: KCN làm việc với chuyên gia Trường ĐH. Salford – Anh Quốc.

- Ngày 07-22/9/2019: Viện NC&PTCNSH làm việc với chuyên gia Trường ĐH. Bang Michigan – Hoa Kỳ.

- Ngày 08-12/9/2019: BQLDA ODA làm việc với chuyên gia Trường ĐH. Nagasaki – Nhật Bản.

- Ngày 08/9/2019: Đưa SV đi học Học phần Giáo dục quốc phòng – AN tại Hòa An, đợt 1.

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 18909703

Đang trực tuyến: 790