Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Hội đồng Trường

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
NHIỆM KỲ 2017-2022

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Thanh Phương

Chủ tịch

2

Ông Hà Thanh Toàn

Thành viên

3

Bà Trần Thị Thanh Hiền

Thành viên

4

Ông Lê Việt Dũng

Thành viên

5

Ông Trần Trung Tính

Thành viên

6

Bà Dương Thị Tuyền

Thành viên

7

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Thành viên

8

Ông Nguyễn Duy Cần

Thành viên

9

Ông Nguyễn Kim Châu

Thành viên

10

Bà Lê Thị Nguyệt Châu

Thành viên

11

Ông Lưu Thanh Đức Hải

Thành viên

12

Ông Huỳnh Anh Huy

Thành viên

13

Ông Trịnh Quốc Lập

Thành viên

14

Ông Nguyễn Chí Ngôn

Thành viên

15

Ông Trương Quốc Phú

Thành viên

16

Ông Trương Minh Thái

Thành viên

17

Ông Nguyễn Hiếu Trung

Thành viên

18

Ông Lê Văn Vàng

Thành viên

19

Ông Ngô Văn Thịnh

Thành viên

20

Ông Võ Thành Thống

Thành viên

21

Ông Đồng Văn Thanh

Thành viên

22

Bà Trần Hồng Thắm

Thành viên

23

Ông Nguyễn Đức Hiền

Thành viên

24

Ông Đoàn Duy Khương

Thành viên

25

Ông Lê Thanh Sơn

Thư ký

(Thành lập theo Quyết định 675/QĐ-BGDĐT, ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Các thông tin khác
Thư ngỏ
Nhân sự
Đảng & Đoàn thể
Ban Giám hiệu
Hoạt động
Lịch sử
Giới thiệu
Phòng ban
Tầm nhìn - Sứ mệnh
Hội đồng KH&ĐT

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University