Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Đảng & Đoàn thể

LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

 Điện thoại: 0292-3830309 / 3831530 (8246) 

           Bí thư Đảng ủy: PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Email: ttthien@ctu.edu.vn

           Chủ tịch Công đoàn: Ths. Dương Thị Tuyền, E-mail:  dttuyen@ctu.edu.vn

           Bí thư Đoàn TNCSHCM: Ths. Nguyễn Thanh Tùng, E-mail: nthanhtung@ctu.edu.vn

           Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh: TS. Trần Văn Lựa, E-mail: tvlua@ctu.edu.vn

           Chánh VP. Đảng ủy: Ô. Lê Mạnh Quốc, Trưởng Phòng, E-mail: lmquoc@ctu.edu.vn
 Các thông tin khác
Thư ngỏ
Nhân sự
Hội đồng Trường
Ban Giám hiệu
Hoạt động
Lịch sử
Giới thiệu
Phòng ban
Tầm nhìn - Sứ mệnh
Hội đồng KH&ĐT

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University