Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Khoa Công Nghệ

KHOA CÔNG NGHỆ

 Ðiện thoại: 0292 3831151

Website: http://cet.ctu.edu.vn

Năm 1977, Khoa Thủy nông & cải tạo đất và Khoa Cơ khí nông nghiệp được thành lập. Để phù hợp với tình hình mới, năm 1995 Trường ĐHCT quyết định hợp nhất hai khoa và đổi tên thành Khoa Công nghệ.

Hiên nay, Khoa có 13 chuyên ngành đào tạo đại học và liên kết đào tạo 6 chuyên ngành bậc cao học. Điểm mạnh của Khoa là đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực: kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện và điện tử, kỹ thuật tự động, công nghệ dân dụng, công nghệ hóa học và công nghệ vật liệu. Khoa đã tiến hành hơn 30 dự án hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế với tổng kinh phí tài trợ trên 100 tỉ đồng, công bố hơn 170 bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Trong tương lai, Khoa sẽ tập trung nổ lực để nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống quản lý, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và tăng cường công tác hợp tác quốc tế.

Số lượng cán bộ:                                                               203

Số lượng sinh viên đại học hệ chính qui:                           5.000

Khoa có 7 bộ môn và 3 trung tâm

1. Kỹ thuật cơ khí       

2. Kỹ thuật xây dựng

3. Quản lý công nghiệp

4. Công nghệ hoá học

5. Điện tử - Viễn thông

6. Tự động hóa

7. Kỹ thuật điện

8. Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng

9. Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ

10. Trung tâm Điện – Điện tử

Khoa có 38 phòng thí nghiệm và 1 xưởng cơ khí

Ngành nghề đào tạo

        Bậc Đại học

1. Công nghệ hóa học

2. Cơ khí chế biến

3. Cơ khí chế tạo máy

4. Cơ khí giao thông

5. Cơ điện tử

6. Kỹ thuật máy tính

7. Kỹ thuật điện

8. Quản lý công nghiệp

9. Xây dựng công trình thủy

10. Xây dựng cầu đường

11. Xây dựng dân dụng và công nghiệp

12. Điện tử - Viễn thông

13. Điện tử - Kỹ thuật điều khiển

        Bậc Cao học (hình thức liên kết đào tạo)

1. Kỹ thuật điện tử

2. Tự động hóa

3. Thiết bị, mạng và nhà máy điện

4. Xây dựng dân dụng & công nghiệp

5. Địa kỹ thuật xây dựng

6. Cơ khíThông tin đào tạo nghiên cứu khác
Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng
Khoa Thủy sản
Khoa Công nghệ TT và Truyền thông
Khoa Khoa học Tự nhiên
Khoa Môi trường & TNTN
Khoa Sư phạm
Khoa Kinh tế
Khoa Luật
Khoa Khoa học Chính trị
Khoa Dự bị Dân tộc
Bộ môn Giáo dục thể chất
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Viện Nghiên cứu & phát triển CNSH
Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
Khoa Phát triển Nông thôn


Các thông tin khác
Thư ngỏ
Nhân sự
Đảng & Đoàn thể
Hội đồng Trường
Ban Giám hiệu
Hoạt động
Lịch sử
Giới thiệu
Phòng ban
Tầm nhìn - Sứ mệnh
Hội đồng KH&ĐT

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University