Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Khoa Phát triển Nông thôn

KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ðiện thoại: 0293 351 1111 / 02931 398 2857

Website: https://cdr.ctu.edu.vn

Khoa Phát Triển Nông Thôn - tọa lạc tại Khu Hòa An, Đại học Cần Thơ là một Khoa mới được thành lập ngày 28/6/2011 nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ hội nhập. Do vậy, nhiệm vụ trọng tâm của Khoa là (i) đào tạo các ngành chủ lực đặc thù của Khoa về nông nghiệp và phát triển nông thôn, và phối hợp với các đơn vị trong Tr­ường tổ chức liên kết đào tạo các ngành cần thiết theo yêu cầu xã hội; (ii) Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra; (iii) Cung cấp dịch vụ tư vấn, huấn luyện đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới. 

Hiện tại, Khoa quản lý và tổ chức đào tạo cho 08 chuyên ngành bậc đại học tại Khu Hòa An với sự phối hợp của các Khoa trong Trường. Điểm mạnh của khoa là đào tạo gắn kết với thực tiễn nhờ địa bàn gần gũi vùng nông thôn, có các cơ sở thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Hiện nay, nhà Trường đang tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giảng dạy. Trong tương lai, Khoa sẽ tập trung nổ lực để nâng cao chất lượng đào tạo đại học, mở ngành sau đại học, nghiên cứu khoa học phát triể nông thôn, và tăng cường công tác hợp tác quốc tế. 

Số lượng cán bộ: 50

Số lượng sinh viên đại học hệ chính qui: 2.500 

Khoa có 3 bộ môn và 1 Trung tâm:

1.  Công nghệ nông thôn

2.  Kỹ thuật nông nghiệp

3.  Kinh tế - Xã hội nông thôn

4.  Trung tâm NC – TN – Đa dạng sinh học 

Khoa có 02 dãy phòng học chính, 1 thư viện, 1 cơ sở thực nghiệm (cây trồng, chăn nuôi, thủy sản) và khu bảo tồn đa dạng sinh học đất ngập nước.  

Các chuyên ngành đào tạo (Đào tạo tại Khu Hòa An – ĐHCT, tỉnh Hậu Giang)

1. Nông học - Kỹ thuật nông

2. Phát triển nông thôn – Khuyến nông

3. Quản trị kinh doanh

4. Luật Hành chính

5. Công nghệ thông tin – Tin học ứng dụng

6. Xây dựng dân dụng & công nghiệp

7. Ngôn ngữ Anh

8. Nuôi trồng thủy sản Thông tin đào tạo nghiên cứu khác
Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng
Khoa Thủy sản
Khoa Công Nghệ
Khoa Công nghệ TT và Truyền thông
Khoa Khoa học Tự nhiên
Khoa Môi trường & TNTN
Khoa Sư phạm
Khoa Kinh tế
Khoa Luật
Khoa Khoa học Chính trị
Khoa Dự bị Dân tộc
Bộ môn Giáo dục thể chất
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Viện Nghiên cứu & phát triển CNSH
Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng


Các thông tin khác
Thư ngỏ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University