Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Điện thoại:  0292 3833256            

Website:  https://mdi.ctu.edu.vn

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL được thành lập tháng 3 năm 2005 trên cơ sở của Viện Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống canh tác (1995), tiền thân là Bộ môn Cây lúa (1976) của Khoa Trồng trọt, Trường ĐHCT. Chức năng và nhiệm vụ của Viện là: (1) Đào tạo và huấn luyện phát triển nguồn nhân lực, (2) Nghiên cứu khoa học, và (3) chuyển giao khoa học-công nghệ.

Số lượng cán bộ:                                                               69

Số lượng sinh viên đại học:                                               324

Số lượng học viên cao học:                                               82

Viện có 3 bộ môn và 1 Trung tâm

1. Tài nguyên cây trồng

2. Hệ thống nông nghiệp  

3. Kinh tế - Xã hội & Chính sách

4. Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo nghề nông thôn

Ngành nghề đào tạo

Bậc Đại học

1. Phát triển nông thôn

Bậc Cao học

1. Phát triển nông thôn

2. Hệ thống nông nghiệp

    Các khóa đào tạo ngắn hạn thường xuyên

·   Phương pháp và kỹ năng: PTD, PRA, PAP, PM&E, FFS; nghiên cứu khoa học; hoạch định và quản lý dự án, kỹ năng truyền đạt,…

·   Kỹ thuật và công nghệ: chọn tạo giống lúa;  sản xuất hạt giống và kỹ thuật hạt giống; nông nghiệp bền vững, phân tích hệ thống nông nghiệp; quản lý tài nguyên đất và nước,… 

·   Quản lý và kinh tế: kinh tế hộ; kinh tế doanh nghiệp, quản lý HTX; phân tích chuỗi giá trị, phân tích và hoạch định chính sách, tham gia và lãnh đạo,…

     Chương trình nghiên cứu

·     An ninh lương thực: quản lý tài nguyên di truyền cây lương thực, chọn tạo giống lúa thích nghi, kỹ thuật canh tác lúa, tổ chức sản xuất, thị trường lúa-gạo và chính sách an ninh lương thực.

·     Biến đổi khí hậu: đánh giá tổn thương và khả năng thích ứng, kỹ thuật canh tác nông nghiệp thích nghi, thị trường carbon và giảm khí thải.

·   Hệ thống nông nghiệp: hiệu quả sử dụng dinh dưỡng và nước trong nông nghiệp, hệ thống canh tác tổng hợp, đánh giá tính bền vững và quy hoạch sản xuất nông nghiệp.

·   Phát triển nông thôn: khuyến nông và nâng cao năng lực, giảm nghèo, kinh tế nông thôn, chuỗi giá trị ngành hàng, tam nông và liên kết vùng.

Lãnh đạo Viện

    PGS.TS. Nguyễn Văn Sánh,  Viện trưởng

    Email: nvsanh@ctu.edu.vn

    TS. Vũ Anh Pháp, Phó Viện trưởng

    Email: vaphap@ctu.edu.vn

    TS. Đặng Kiều Nhân, Phó Viện trưởng

    Email: dknhan@ctu.edu.vnThông tin đào tạo nghiên cứu khác
Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng
Khoa Thủy sản
Khoa Công Nghệ
Khoa Công nghệ TT và Truyền thông
Khoa Khoa học Tự nhiên
Khoa Môi trường & TNTN
Khoa Sư phạm
Khoa Kinh tế
Khoa Luật
Khoa Khoa học Chính trị
Khoa Dự bị Dân tộc
Bộ môn Giáo dục thể chất
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Viện Nghiên cứu & phát triển CNSH
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
Khoa Phát triển Nông thôn


Các thông tin khác
Thư ngỏ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University