Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Viện Nghiên cứu & phát triển CNSH

VIỆN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Điện thoại: 0292 3835961

Website: https://birdi.ctu.edu.vn

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học được thành lập năm 1981. Nhiệm vụ chính của Viện là (1) nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao những thành tựu về công nghệ sinh học phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân vùng ĐBSCL, (2) tổ chức đào tạo bậc đại học và sau đại học các chuyên ngành công nghệ sinh học và vi sinh vật.

 

Viện thực hiện các nghiên cứu về đa dạng sinh học, đánh giá và bảo tồn tài nguyên sinh học (thực vật, động vật và vi sinh vật), kỹ thuật phân lập nguồn gen quí để sản xuất những giống tốt hơn: phát triển kỹ thuật chẩn đoán để tìm ra mầm bệnh trong động, thực vật và thực phẩm; cải tiến các sản phẩm truyền thống, sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, thủy sản, và xử lý ô nhiễm môi trường; sản xuất phân sinh học để tăng sản lượng nông nghiệp và cải tạo đất; chiết xuất và sản xuất enzyme thiên nhiên, đạm sinh học phục vụ cho nghiên cứu khoa học, chế biến thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc và sức khỏe con người. 

Số lượng cán bộ:                                                   45

Số lượng sinh viên đại học:                                   317

Số lượng học viên cao học:                                   155 

Viện có 2 bộ môn với 4 chuyên ngành:

1. Công nghệ Sinh học Vi sinh vật

     -  Công nghệ Sinh học Thực phẩm

     -  Vi sinh vật

2. Công nghệ Sinh học Phân tử

   - Công nghệ Sinh học Phân tử

   - Công nghệ Gen Thực vật

Ngành nghề đào tạo

Bậc Đại học

1. Công nghệ sinh học

2. Công nghệ sinh học tiên tiến (Hợp tác với Trường Đại học Bang Michigan, Hoa Kỳ)

3. Vi sinh vật học

Bậc Cao học

1. Công nghệ sinh học

 Bậc nghiên cứu sinh

1. Vi sinh vật học

    Các phòng thí nghiệm

1. Sinh học phân tử

2. Công nghệ gen thực vật

3. Protein – Enzyme

4. Sinh hóa học thực phẩm

5. Vi sinh vật học

6. Vi sinh học thực phẩm

7. Vi sinh học môi trường  

     


Thông tin đào tạo nghiên cứu khác
Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng
Khoa Thủy sản
Khoa Công Nghệ
Khoa Công nghệ TT và Truyền thông
Khoa Khoa học Tự nhiên
Khoa Môi trường & TNTN
Khoa Sư phạm
Khoa Kinh tế
Khoa Luật
Khoa Khoa học Chính trị
Khoa Dự bị Dân tộc
Bộ môn Giáo dục thể chất
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
Khoa Phát triển Nông thôn


Các thông tin khác
Thư ngỏ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University